Previous Page  207 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 207 / 496 Next Page
Page Background

ğına gölge düşüren bir uygulama söz konusu olabilir. Ayrıca bir üçün-

cü kişi finansörün bulunması halinde yargılama masrafları ve temina-

tın nasıl çözümleneceği hakkında da çözüme kavuşmamış tartışmalar

söz konusudur.

Her ne kadar IBA’nın yayımladığı Rehber, üçüncü kişi finansörün

tahkimin işleyişine etkilerinin nasıl önlenebileceği veya çözülebilece-

ğine ışık tutsa da, bu alan düzenlemeye son derece açıktır ve açıklığa

kavuşturulması gereken çokça konu bulunmaktadır. Şüphesiz, üçüncü

kişi finansmanı akademisyen ve tahkim alanında çalışan avukat ve ha-

kemlerce tartışılacak konuları barındırmaya devam edecektir.

TAHKİM

191