Alper Uzun

alperuzun@erdem-erdem.av.tr
Alper Uzun

Alper Uzun, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’na 2009 yılında katılmış olup, Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Ortak ve Arabulucu olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkillerin her türlü hukuki ihtilafında, gündelik sorunlar ve davalı işlerinde temsil ve danışmanlık hizmetleri sunar. Alper Uzun T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabulucular Sicili’ne kayıtlı resmi Arabulucu olarak, arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

Alper Uzun ağırlıklı olarak uyuşmazlıklar ve davalar ile ilgili danışmanlık verilmesi, risklerin belirlenmesi, yargılama öncesi ile yargılama süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra, İcra ve İflas Hukuku kapsamında takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iflas ertelemesi süreçleri ile iflas sonrası tasfiye süreçlerinin, iflas idaresi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Vergi Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümü, idare ile süreçlerin yürütülmesi, iş ve projelerin vergisel açıdan değerlendirilmesi konularında çalışmaktadır.

Gayrimenkul ve İmar Hukuku’ndan kaynaklanan hukuki işlemler ile durum değerlendirilmesi, işveren ile işçi ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve süreçlerin yönetilmesi, özelleştirme, satın alma, birleşme ve devralma vb. projelerde hukuki inceleme ve raporlama yapılması, uyuşmazlıklar ile ilgili risklerin belirlenmesi, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde de hizmet vermektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Alper Uzun, “Türk Hukukunda İş Ortaklıkları ve Vergilendirilmesi” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Liman işletmesi, madencilik, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen holdinginin ve iştiraklerinin, sözleşmelerden, ticari uyuşmazlıklardan, şirketler hukukundan, idare hukukundan, iş hukukundan ve sair konulardan kaynaklanan davalarının yürütülmesi,
 • Türkiye’de alanında lider cam üreticisi firmanın deniz ticaretinden ve iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda temsili,
 • Türkiye’nin önde gelen liman işletmecisi firmanın, yine Türkiye’nin alanında öncü gıda ihracatçısı firmanın, ve ayrıca Türkiye’de turizm sektörünün büyüklerinden olan firmanın, şirketler hukukundan, ticari uyuşmazlıklarından ve iş hukukundan kaynaklanan davalarda temsili ve danışmanlık verilmesi,
 • Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin rehinli ve adi alacaklarına ilişkin çok sayıda icra takibinin yürütülmesi,
 • Dubai merkezli gayrimenkul ve inşaat firmasının tüketici, iş hukuku, sözleşmeler ve ticari uyuşmazlıklara dair konulardaki dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, Fransız menşeli ilaç firmasının iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarının takibi, Hong Kong merkezli küresel bir yatırım firmasının ticari uyuşmazlıklarından, ayrıca iş hukukundan kaynaklanan dava ve takiplerinin yürütülmesi; işveren, işçi ilişkileri konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Romanya menşeli inşaat firmasının teminat hukukundan kaynaklanan hak ve alacaklarıyla ilgili davaların, İngiltere’nin önde gelen iki hukuk bürosunun müvekkillerinin Türkiye’de doğan tazminat ve sigorta haklarının takibi ve davalarının, Ankara menşeli gümrük müşavirliği firması ile ilgili şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarının, Türk denizcilik şirketi ile Alman banka arasında görülmekte olan ticari alacaklardan kaynaklanan davasının, Türkiye’nin alanında lider havacılık ve servis alanında faaliyet gösteren firmasının tahkim ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarının, Fransız makine üreticisinin Türkiye’de bir firma ile sözleşmelerden ve ticari alacaklardan kaynaklanan davalarının, Türkiye’nin önde gelen ihracat birliğinin idari davalarının yürütülmesi,
 • Dayanıklı tüketim malzemeleri üreten Türkiye’nin önde gelen firmasının, İtalyan makine üreticisi firmanın, Rus inşaat firmasının, Alman ticaret firmasının, tekstil alanında faaliyet gösteren İtalyan acentenin, yabancı ortaklıklar ile büyük ölçekli yapıları ile bilinen Türkiye’nin önde gelen inşaat firmasının, Amerikan sanayi firmasının, uluslararası ticari faaliyet gösteren Türk firmalarının Türkiye’deki yüksek miktarlı alacaklarının takibi ve davalarının yürütülmesi,
 • TMSF’ye devredilen bankalar ile ilgili yöneticiler aleyhine açılan şahsi iflas davalarında davalıların temsili,
 • Court of Arbitration for Sport (Spor Tahkim Mahkemesi, “CAS”) nezdinde görülen, Türkiye Süper Ligi futbol takımı ile teknik direktörü arasındaki tahkim davasında davalı tarafın temsili,
 • Avustralya menşeli uluslararası yatırım firmasının, Hong Kong merkezli uluslararası ticaret firmasının, Fransız uluslararası ticaret firmasının, İngiliz yatırım firmasının, Türk inşaat firmasının uyuşmazlıklarında yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Emlak sektöründe Türkiye’nin önde gelen firması ile yükleniciler arasındaki sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların konu edildiği davaların, eğitim sektöründe faaliyet göstermekte olan bir derneğin, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davasının yürütülmesi,
 • Türkiye’nin önde gelen holdinginin, hisselerini devralmak istediği Türk ve yabancı liman şirketleri ile ilgili devir sürecinde, ayrıca hisseleri devralınacak olan yabancı ticaret şirketinin devir sürecinde hukuki incelemeler yapılması,
 • İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin özelleştirilmesinde Türkiye’nin önde gelen holdingi için, ayrıca Türkiye’nin büyük önem arz eden limanlarından birinin özelleştirilmesi sürecinde ihaleye katılacak firma için hukuki incelemeler yapılması,
 • Türkiye’nin önde gelen bir liman şirketinin halka arzı için bağımsız hukukçu raporu yazılması,
 • Türkiye’nin önde gelen holdinginin bazı şirketlerinde gerçekleşecek hisse devirleri için satıcı adına hukuki incelemeler yapılması,
 • Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan Azerbaycan petrol şirketi için gayrimenkuller ile ilgili hukuki durum tespiti yapılması,
 • Ticaret şirketi tasfiye sürecinin yürütülmesi, vakıf kurulması işlemlerinin yürütülmesi.

Eğitim

 •  İstanbul Üniversitesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
 •  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 •  FMV Özel Işık Lisesi

Diller:  Türkçe, İngilizce, Almanca

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Feyziyeliler Işıklılar Derneği
 • Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği