Ayca Bengü Köksal

aycabengukoksal@erdem-erdem.av.tr
Ayca Bengü Köksal

Ayca Bengü Köksal, Erdem & Erdem’in Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıkların takibi, tahkim kuruluşları bünyesinde gerçekleşen tahkim süreçlerinin yürütülmesi, çeşitli ülkelerde takip edilen davalarda koordinasyonun sağlanması, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi işlemlerinde müvekkillerini temsil eder.

Bunların yanı sıra birleşme ve devralmalar, proje finansmanı, bankacılık ve finans hukuku ve sermaye piyasası konularında da tecrübe sahibidir.

Ayca Bengü Köksal, yüksek lisansını 2018 yılında Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra New York Barosu’na kaydoldu ve 1 yıl kadar Washington merkezli bir hukuk bürosunda yabancı avukat olarak görev aldı.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Perakende sektöründe faaliyet gösteren halka açık bir şirketin bağlı şirketi üzerindeki hâkimiyetini hukuka aykırı şekilde kullandığı yönündeki iddialara ilişkin olarak hâkim şirketin mahkemeler nezdinde temsili,
 • Türkiye’de faaliyet gösteren bir radyo ve televizyon kuruluşunun Amerika’da yerleşik iştirakinin kurulması kapsamında şirket kuruluş sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi ile şirket tüzüklerinin hazırlanması ve şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi,
 • Amerika’da kurulu ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir limited şirketin hisse devrine ilişkin olarak hisse devir sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması kapsamında devralan tarafın temsili,
 • Farklı alanlarda faaliyet gösteren limited ve anonim şirketlerin, Maryland ve New York eyaletleri ile Washington DC ticaret sicilleri nezdinde şirket kuruluşları ve ticari isim haklarına ilişkin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Perakende gıda sektöründe faaliyet gösteren halka açık bir şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan para cezalarına itiraz edilmesine ilişkin olarak idari yargıda temsili,
 • Genel kurul kararlarının iptali ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu konulu uyuşmazlıklarda anonim şirketlerin mahkemeler nezdinde temsili,
 • Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren halka açık bir şirketin yabancı bir kredi ilişkisinden doğan borçlarının refinansmanı için kredi veren kurumun temsili,
 • Bir liman işletmesinin özelleştirilmesi kapsamında kredi veren kurumun temsili,
 • Uçak alımına ilişkin finansman sağlanması kapsamında kredi sözleşmelerinin müzakeresinde kredi alan tarafın temsili,
 • Ayakkabı ve restoran gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerinin hisselerinin bir kısmının devredilmesinde devreden ve devralan tarafların temsili,
 • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin maden projesinin finansmanı kapsamında kredi veren kurumun temsili,
 • Altyapı projelerinde şirketlerin ilgili projeleri gerçekleştirmek üzere kullandıkları kredilerin finansmanı kapsamında kredi alan ve kredi veren kurumların temsili,
 • Bir kısım şehir hastanelerinin Yap-İşlet-Devret modeli ile özelleştirilmesi kapsamında Özelleştirme İdaresi ve kredi veren kurumlar ile gerçekleştirilen müzakerelerde kredi alan kurumun temsili,
 • Rüzgar enerji santrali, hidroelektrik enerji santrali ve nükleer enerji santrali projelerinin finansmanı kapsamında kredi alan ve kredi veren kurumların temsili,
 • Deniz ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kredi ilişkisinden doğan borcunun yapılandırılması kapsamında kredi veren kurumun temsili,
 • Kültürlerin gelişmesi alanında çalışmalar yapan Amerika’da kurulu bir sivil toplum kuruluşunun Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleştirmek istediği projeler için ilgili temsil heyetlerinde yer alması amacıyla kuruluşa danışmanlık yapılması.

Eğitim

 • Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans
 • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Paris Descartes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Programı
 • İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi

Sertifikalar

 • Georgetown Üniversitesi Uluslararası Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları Sertifika Programı
 • “ISTAC Uygulamacılar İçin Tahkim Eğitimi Modül-1”

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • New York Barosu
 • Genç ISTAC
 • ICC Young Arbitrators Forum
 • Young International Arbitration Group
 • Georgetown Mezunlar Derneği
 • Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi Mezunlar Derneği