Can Yıldız

canyildiz@erdem-erdem.av.tr
Can Yıldız

Can Yıldız, Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Birimi altında yer alan Rekabet ve Uyum departmanında Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle rekabet hukuku, ortak girişimler, rekabet hukuku önaraştırma ve soruşturmaları, birleşme ve devralma işlemleri, ekonomik regülasyon, anti-damping soruşturmaları, enerji hukuku ve kişisel verilerin korunması mevzuatı üzerinde çalışmaktadır. Yıldız, Türkiye, Avrupa ve Amerika’da birçok ulusal ve uluslararası birleşme ve devralma işlemlerinde sektöründe önde gelen şirketleri rekabet hukuku kapsamında temsil etmiştir. Ayrıca birçok çokuluslu ve ulusal şirkete rekabet hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunan Yıldız, yerli ve çok uluslu teşebbüsleri Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin iptal davalarında ve bunların temyiz sürecinde de temsil etmektedir.

Yıldız, elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda temsil etmiştir. Yabancı yatırımcılara Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) hakkında danışmanlık sunmuştur. Ayrıca Yıldız, anti-damping soruşturmalarında da şirketleri temsil etmiştir.

Birleşme ve devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu nezdinde yapılan bildirimlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunan ve Türkiye ve Avrupa Komisyonu rekabet mevzuatına ilişkin olarak hizmet veren Yıldız, müvekkillerini Rekabet Kurumu nezdinde gerçekleşen soruşturmaların her aşamasında temsil eder. Yıldız, yerli ve yabancı müvekkillerin rekabet hukuku uyum programları çerçevesinde hukuka tam uyum süreçlerine destek verir. Ayrıca kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum programları ve danışmanlık hizmeti yürütmektedir.

Yıldız, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • İnternet perakendeciliği, hızlı tüketim malları, alkollü ve alkolsüz içecekler, çevrimiçi rezervasyon hizmetleri ve kağıt ambalaj gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen çok uluslu şirketlere düzenli olarak rekabet hukuku alanında danışmanlık sunulması,
 • Bir çevrimiçi rezervasyon hizmetleri platformu ile küresel çapta faaliyet gösteren bir güzellik, kişisel bakım ve ev bakımı ürünleri üreticisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen dikey kısıtlama iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi,
 • Bir yabancı yatırım bankasının Türkiye şubesi ile çokuluslu bir teknolojik ürün perakendecisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen kartel ve uyumlu eylem iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi,
 • Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir teknoloji firmasının Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen standarda esas patentlerin lisanslanmasına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi,
 • Uçak parçaları ve motorları üreten pazar lideri bir teşebbüsün yine aynı alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli bir diğer teşebbüsü devralmasına ilişkin net değeri 30 milyar doları aşan işlem kapsamında temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması,
 • Doğal kaynak ve maden ürünleri ticareti alanında faaliyet gösteren küresel ölçekli bir şirketin dünyanın en büyük kok kömürü madenlerinden birini devralması işleminde temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması,
 • Yurtdışı merkezli çeşitli özel sermaye şirketlerinin çok sayıda devralma işleminde temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildirimlerinin yapılması,
 • Teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkete potansiyel devralma işlemine ilişkin olarak alım görüşü sağlanması ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Ulusal ve çok uluslu şirketlerin Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin iptal davaları ile bu davaların temyiz süreçlerinde temsil edilmesi,
 • Enerji, telekomünikasyon, hızlı tüketim malları ve sigorta sektörleri de dahil olmak üzere ulusal ve çok uluslu şirketlere rekabete uyum programları hazırlanması ve sürecin denetlenmesi,
 • Çok uluslu bir enerji şirketler grubu ile yerel bir şirketler grubu arasında kurulan bir konsorsiyuma yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması ile yenilenebilir enerji kaynak alanları hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Metal çubuk üreten yerli bir şirketin Mısır Otoritesi tarafından yürütülen bir anti-damping soruşturmasında temsil edilmesi.

Eğitim

Bilkent Üniversitesi, LLB

Diller: Türkçe, İngilizce

Üyelikler
 • İstanbul Barosu
 • Gönenç Gürkaynak, Can Yıldız & Sanem Kinalp, "The Relationship between Trade Policy and Competition Policy: The Interface between Predatory Pricing and Anti-Dumping Regulations”, The Academic Gift Book of ELIG, Attorneys-at-Law in Honor of the 20th Anniversary of Competition Law Practice in Turkey, Mart 2018,.
 • Şahin Ardıyok & Can Yıldız, "Turkey Introduces Project-Based Government Incentives”, Mondaq, 29 Aralık 2016.
 • Şahin Ardıyok, Tolga Turan & Can Yıldız, "The Long Expected Regulation On Renewable Energy Designated Areas In Turkey”, Mondaq, 1 Kasım 2016.
 • Şahin Ardıyok & Can Yıldız, "New Wave Of Investment Incentives In Turkey”, Mondaq, 26 Eylül 2016.