Canan Doksat

canandoksat@erdem-erdem.av.tr
Canan Doksat

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Vergi Danışmanı olarak görev yapan Canan Doksat, vergi ve gümrük alanında ulusal ve uluslararası şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi ve gümrük incelemelerine ilişkin danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Söz konusu hizmetler kapsamında; vergi inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, tarhiyat öncesi/tarhiyat sonrası uzlaşma safhalarında hukuki danışmanlık verilmesi, uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi gibi konular yer alır.

Ek olarak, gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve cezalara karşı ilgili gümrük otoriteleri nezdinde uzlaşma sürecinin takibi, itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi ile gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin yönetilmesi de çalışma alanları arasındadır.

Canan Doksat; birleşme, bölünme, nev’i değişikliği, ayni sermaye konulması, varlık devri gibi yeniden yapılandırma projelerinde vergi hukukunu göz önüne alarak alternatif modellerin tespiti ve uygulaması konularında müvekkillerine hukuki destek verir.

Ayrıca, teknik iflas/borca batıklık değerlendirmeleri ve söz konusu durumun bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki alternatiflerin tespit edilmesine ek olarak;  şirket genel kurul toplantıları, ana sözleşme tadil işlemleri, sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinde de müvekkillerine hukuki ve vergisel danışmanlık hizmeti sunar.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Uluslararası kağıt ambalaj üreticisi ve sektöründe lider bir grup şirkete, Türkiye’deki iştirakinin ticaret ve vergi mevzuatı uyarınca tam bölünmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Otomotiv sektöründe lider bir şirket içerisindeki hizmet işletmesinin ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında kısmi bölünme suretiyle kurulan tam mükellef bir sermaye şirketine devri projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Amerika merkezli, sağlık sektöründe lider bir grup şirketin Türkiye’deki iki iştirakinin devir suretiyle birleşmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Gıda sektöründe lider ve global bir grup şirkete, Türk bir şirketin hisselerinin tamamını satın alması işleminde kullanılabileceği finansman alternatiflerinin tespiti ile söz konusu alternatiflerin hukuki ve vergisel sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması. Hisse devri sonucunda söz konusu şirketlerin ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında devir suretiyle birleşmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Avusturya’da kâin bir perakende grubunun Türkiye’deki iştirakinin finansal ve hukuki durumunun değerlendirilmesi suretiyle tasfiye sürecine girmesine ilişkin vergi ve hukuk danışmanlığı verilmesi.
 • Sağlık sektöründe lider Amerika merkezli bir grubun Türkiye’deki iştiraklerinin finansal tablolarının teknik iflas/borca batıklık açısından incelenmesi ve teknik iflas durumunun bertaraf edilmesi için uygulanabilecek alternatiflerin tespit edilmesine yönelik danışmanlık sunulması.
 • Hollanda merkezli ve gıda sektöründe lider konumundaki bir grup şirketin Türkiye’deki gümrük ve vergi davalarında temsil edilmesi.
 • Almanya merkezli, alanında lider global teknoloji ve hizmet tedarikçisi bir grup şirketin Türkiye’deki gümrük ve vergi davalarında temsil edilmesi.
 • İlaç sektöründe lider bir grup şirketin Türkiye’deki vergi ihtilaflarında, uzlaşma aşamasından dava sürecine kadar olan tüm aşamalarda temsil edilmesi.

Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, LLM (tez aşamasında)
Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Saint-Joseph Fransız Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

 • İstanbul Barosu
 • International Fiscal Association (IFA)
 • İşletmeler Kısmi Bölünmeye Konu Edilebilecek mi?, Vergide Gündem, Mayıs 2017. 
 • Vergi İncelemesi Devam Ederken Gerçekleştirilen Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zamanaşımı Süresine Etkisi, Vergide Gündem, Ekim 2014.
 • İhtirazi Kayıtla Beyan Edilip Ödenen Verginin Mahkeme Kararı Uyarınca Mükellefe İadesinde Gecikme Faizi, Vergide Gündem, Mart 2014.