Canan Doksat

canandoksat@erdem-erdem.av.tr
Canan Doksat

Erdem & Erdem Vergi Birimi’nde Yönetici Avukat ve Vergi Danışmanı olarak görev yapan Canan Doksat, vergi ve gümrük alanında ulusal ve uluslararası şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi ve gümrük incelemelerine ilişkin danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Söz konusu hizmetler kapsamında; vergi inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, tarhiyat öncesi/tarhiyat sonrası uzlaşma safhalarında hukuki danışmanlık verilmesi, uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi gibi konular yer alır.

Ek olarak, gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve cezalara karşı ilgili gümrük otoriteleri nezdinde uzlaşma sürecinin takibi, itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi ile gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin yönetilmesi de çalışma alanları arasındadır.

Canan Doksat; birleşme, bölünme, nev’i değişikliği, ayni sermaye konulması, varlık devri gibi yeniden yapılandırma projelerinde vergi hukukunu göz önüne alarak alternatif modellerin tespiti ve uygulaması konularında müvekkillerine hukuki destek verir.

Ayrıca, teknik iflas/borca batıklık değerlendirmeleri ve söz konusu durumun bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki alternatiflerin tespit edilmesine ek olarak; şirket genel kurul toplantıları, ana sözleşme tadil işlemleri, sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinde de müvekkillerine hukuki ve vergisel danışmanlık hizmeti sunar.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Şişecam bünyesinde gerçekleştirilen ve 5 halka açık, 1 halka kapalı şirketin taraf olduğu birleşme işleminde hukuki ve vergisel danışmanlık verilmesi.
 • Turizm sektöründe lider konumdaki bir holding için Sivil Havacılık nezdindeki ilk kısmi bölünme projesinde vergisel ve hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Uluslararası kağıt ambalaj üreticisi ve sektöründe lider bir grup şirkete, Türkiye’deki iştirakinin ticaret ve vergi mevzuatı uyarınca tam bölünmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Otomotiv sektöründe lider bir şirket içerisindeki hizmet işletmesinin ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında kısmi bölünme suretiyle kurulan tam mükellef bir sermaye şirketine devri projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Muhtelif holdingler nezdinde gerek grup içi gerekse kredi kurumlarından kullandırılan kredilere ilişkin vergisel görüş verilmesi.
 • Amerika merkezli, sağlık sektöründe lider bir grup şirketin Türkiye’deki iki iştirakinin devir suretiyle birleşmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Gıda sektöründe lider ve global bir grup şirkete, Türk bir şirketin hisselerinin tamamını satın alması işleminde kullanılabileceği finansman alternatiflerinin tespiti ile söz konusu alternatiflerin hukuki ve vergisel sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması. Hisse devri sonucunda söz konusu şirketlerin ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında devir suretiyle birleşmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Avusturya’da kâin bir perakende grubunun Türkiye’deki iştirakinin finansal ve hukuki durumunun değerlendirilmesi suretiyle tasfiye sürecine girmesine ilişkin vergi ve hukuk danışmanlığı verilmesi.
 • Turizm sektöründe lider konumdaki bir holding için tam, kısmi bölünme ve birleşmeler de dahil olmak üzere çok sayıda şirket yeniden yapılandırma projesinde vergisel ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Otomotiv sektöründe lider konumdaki bir holding nezdinde gerçekleştirilmesi hedeflenen işletme devir sürecine ilişkin vergisel ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Cam sektöründe lider bir grup bünyesinde gerçekleştirilen ve 5 halka açık, bir halka kapalı şirketin taraf olduğu birleşme işleminde hukuki danışmanlık verilmesi
 • Dijital ödeme sistemleri alanında Türkiye’de pazar lideri konumundaki bir şirkete yeniden yapılandırma projesi kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Muhtelif holdingler nezdinde gerek grup içi gerekse kredi kurumlarından kullandırılan kredilere ilişkin vergisel görüş verilmesi
 • Sağlık sektöründe lider Amerika merkezli bir grubun Türkiye’deki iştiraklerinin finansal tablolarının teknik iflas/borca batıklık açısından incelenmesi ve teknik iflas durumunun bertaraf edilmesi için uygulanabilecek alternatiflerin tespit edilmesine yönelik danışmanlık sunulması.
 • Hollanda merkezli ve gıda sektöründe lider konumundaki bir grup şirketin Türkiye’deki gümrük ve vergi davalarında temsil edilmesi.
 • Almanya merkezli, alanında lider global teknoloji ve hizmet tedarikçisi bir grup şirketin Türkiye’deki gümrük ve vergi davalarında temsil edilmesi.
 • İlaç sektöründe lider bir grup şirketin Türkiye’deki vergi ihtilaflarında, uzlaşma aşamasından dava sürecine kadar olan tüm aşamalarda temsil edilmesi.

Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, LLM
Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB
Saint-Joseph Fransız Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

 • İstanbul Barosu
 • İstanbul Barosu - İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu
 • Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA)
 • Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği Kadın Ağı (WIN)
 • TTK M. 376 Kapsamında Güncel Gelişmeler ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2021
 • Kredi Sözleşmelerine Özgü Damga Vergisi İstisnasına İlişkin Güncel Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirmeler, Vergi Dünyası Dergisi, Şubat 2021.
 • İşletmeler Kısmi Bölünmeye Konu Edilebilecek mi?, Vergide Gündem, Mayıs 2017. 
 • Vergi İncelemesi Devam Ederken Gerçekleştirilen Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zamanaşımı Süresine Etkisi, Vergide Gündem, Ekim 2014.
 • İhtirazi Kayıtla Beyan Edilip Ödenen Verginin Mahkeme Kararı Uyarınca Mükellefe İadesinde Gecikme Faizi, Vergide Gündem, Mart 2014.