Ecem Çetinyılmaz

ecemcetinyilmaz@erdem-erdem.av.tr
Ecem Çetinyılmaz

Ecem Çetinyılmaz, Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Departmanı’nda Kıdemli Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle birleşme ve devralmalar alanında tecrübe sahibi olan Ecem Çetinyılmaz, hukuki inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hisse devir sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, imza ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesinde müvekkillerini temsil eder.

Rusya, Hollanda, Türkiye dahil birçok ülkede gerçekleşen birleşme ve devralma projelerinde yer alan Ecem Çetinyılmaz’ın çalışmaları enerji, limancılık, teknoloji, inşaat, sigorta ve cam sektörleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra, şirket kuruluşları ve tasfiyesi, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları, sermaye artırımı ve azaltımı, esas sözleşme tadilleri, şirket birleşme ve bölünmeleri, irtibat bürosu kuruluşu gibi işlemleri yerine getirmekte ve danışmanlık, distribütörlük, acentelik, franchise ve lisans sözleşmeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi konusunda yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti verir.

Ayrıca Çetinyılmaz, medya ve özellikle televizyonculuk sektöründe faaliyet gösteren birçok kuruluşa kurumsal ve idari konularda hukuki danışmanlık hizmeti verdi ve televizyon yayın lisanslarının alınmasını sağladı.

Ecem Çetinyılmaz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve lisans eğitimi sırasında Paris Nanterre Üniversitesi’nde hukuk dersleri aldı.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Bir Türk inşaat şirketinin Türkiye ve Rusya’da bulunan beş şirket ve adi ortaklıktaki ortağının hisselerini devralma işlemlerinin yürütülmesi
 • Bir Türk yazılım şirketine, Avrupalı bir yatırım fonunun şirkete eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve hisse iktisabı yoluyla yaptığı yatırım konusunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Tayvan merkezli halka açık bir şirkete Türkiye distribütörünün çoğunluk paylarının satın alınması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Akfen Holding’e Mersin Limanı’ndaki %40 oranındaki payının 869 milyon USD karşılığında IFM Investors’a devri konusunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Rönesans Holding’e IFC’nin şirkete yaptığı 215 milyon USD tutarındaki sermaye yatırımı kapsamında hukuki danışmanlık verilmesi
 • Bir Türk şirketine Bolivar Limanı’nın 750 milyon USD değerindeki özelleştirme ihalesi kapsamında hukuki danışmanlık verilmesi
 • Cam sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketine EBRD’ye %15 oranında hisse satışı işleminde hukuki danışmanlık verilmesi
 • Cam sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen şirketine yurtdışı satış temsilciği sözleşmelerine (distribütörlük, acente, franchise vb.) ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir Türk grup şirketi tarafından devralınan hidroelektrik santrallerinin yeniden finanse edilmesi işlemine destek verilmesi, kredi sözleşmesi ve ilgili teminat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Brokerlik, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, ödeme hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşunun gerçekleştirilmesi, bunların birleşme, tasfiye ve kapanış işlemlerinin yürütülmesi
 • Televizyonculuk sektöründe faaliyet gösteren birçok uluslararası kuruluşa kurumsal ve idari konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, RTÜK ile iletişimlerin yürütülmesi ve televizyon yayın lisanslarının alınması

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Paris Ouest Nanterre la Défense Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Değişim Programı
 • İstanbul Amerikan Robert Lisesi

 Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

Üyelikler

 • İstanbul Barosu