Gaye Spolitis

gayespolitis@erdem-erdem.av.tr
Gaye Spolitis

Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Departmanı’nda Ortak olarak görev yapan Gaye Spolitis birleşme ve devralmalar, enerji hukuku ve enerji perakendesi, halka arz, hissedarlık sözleşmeleri, özelleştirme projeleri ve kamu ihaleleri, ortak girişimler ve girişim sermayesi ile hukuki yapılandırmalar, uluslararası ticari işlemler ve sözleşmeler alanında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık yapmaktadır.  Bunun yanı sıra lisanslı ve lisanssız enerji projeleri ve altyapı projelerine (mega inşaat ve taahhüt işleri) ilişkin EPC ve O&M sözleşmeleri (FIDIC ve ICC tip sözleşmeleri dahil), uzun dönemli hizmet anlaşmaları, tedarik sözleşmeleri ve bunlara bağlı ticari risklerin yapılandırılması ve bilgi teknolojileri transformasyonu alanlarında yerli ve yabancı yatırımcılarla çalışmaktadır.

Gaye Spolitis ayrıca şirket kuruluşu, hissedarlık yapıları ile kurumsal yönetim (corporate governanace) yapılarının kurulması, uyumluluk ve risk değerlendirmeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna dair konularda danışmanlık vermektedir. 

Gaye Spolitis başta enerji (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal dahil), maden, petrol ve doğalgaz, çimento,  organize gıda ve elektronik eşya perakendesi, hayat ve hayat dışı sigorta,  gıda, üretim sanayi (petrokimya, kimyasallar) ve stratejik mega-altyapı özelleştirme projeleri (rafineri, ulaştırma) ve halka arz işlemleri (ortak girişimlerin halka arzı dahil) olmak üzere ulusal ve uluslararası stratejik girişimlere ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesinde aktif görev almış ve hukuki koordinasyonu sağlamıştır.  Yabancı yatırımcıların Türkiye ile Türk yatırımcıların ise başta Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar ile Orta Avrupa’da stratejik yatırımlarının hukuki altyapılarının oluşturulması veya mevcut yatırımların yapılandırılması süreçlerinde danışmanlık yapmıştır. Ayrıca hukuki uyum (compliance) ve rekabet politikalarının hazırlanma süreçlerinde de çalışmaktadır.

Gaye Spolitis 2003-2007 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat (meslek memuru) olarak ve 2012-2013 yılları arasında ise Sabancı Holding’in halka açık grup şirketlerinden olan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin yurtiçi ve yurtdışı halka arzı (Reg S/144 A) kapsamında şirketin yerli ve yabancı hissedarı olan ihraççılara hukuki danışmanlık verilmesi ve halka arzın hukuki süreçlerinin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) özelleştirilmesinde alıcı EnerjiSA’nın ihale sürecinde temsil edilmesi, ihaleye hazırlık dosyasının hazırlanması ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile hisse devir müzakereleri ile hisse ve tesis devrinin yürütülmesinde hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Dokuz hidroelektrik santrali ve bir jeotermal santralinin içinde bulunduğu Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’nin (ADÜAŞ) özelleştirilmesinde alıcı Zorlu Enerji A.Ş.’nin ihale sürecinde temsil edilmesi, ihaleye hazırlık dosyasının hazırlanması ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile işletme hakkı devir müzakereleri ile tesis devrinin yürütülmesinde hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Türkiye’nin önde gelen holding şirketlerinden birinin İsrail (3 santral) ve Rusya’da (2 santral) kurmakta olduğu 50 MV’lık kojenerasyon santrallerinin EPC ve O&M Sözleşmeleri ile ekipman tedarik sözleşmeleri, uzun dönemli gaz temin sözleşmelerinin müzakere edilmesinde ve akdedilmesinde hukuki danışmanlık verilmesi ve İsrail ve Rusya’da kurulan proje şirketlerinin kurumsal faaliyetleriyle (yönetim kurulu toplantı ve kararları) ilgili tüm işlerin yürütülmesi,
 • İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar) özelleştirilmesinde alıcı EnerjiSA’nın ihale sürecinde temsil edilmesi, ihaleye hazırlık dosyasının hazırlanmasında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ve PETKİM özelleştirmelerinde Türkiye’nin önde gelen holding şirketlerinin ihale sürecinde temsil edilmesi, ihaleye hazırlık dosyasının hazırlanması ve özelleştirilen bu şirketlerle ilgili hukuki incelemenin yürütülmesi ve hukuki inceleme raporlarının hazırlanması,
 • CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin hukuki yapılandırılması sürecinde çoğunluk hisselerinin Sabancı Holding’e satışı ve devrinde hukuki danışmanlık verilmesi ve hisse devir ve lisans anlaşmalarına ilişkin resmi izinlerin temini ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Aksigorta A.Ş.’nin %50 hissesinin Ageas Insurance International N.V. tarafından satın ve devir işlemlerinde hukuki danışmanlık verilmesi ve hisse devir ve acentelik sözleşmelerine ilişkin resmi izinlerin temini ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Best Buy Türkiye hisselerinin tamamının TeknoSA tarafından satın ve devir işlemlerinde alıcı TeknoSA’ya hukuki danışmanlık verilmesi ve hisse devir sözleşmesi müzakerelerinin yürütülmesi ve hisse devrine ilişkin sürecin tamamlanması,
 • Organize iskonto gıda parekendesi alanında faaliyet gösteren Türk bir şirketin hisselerinin tamamının satışı ve devrinde yerli ve yabancı satıcı ortaklara hukuki danışmanlık verilmesi ve hisse devir ve lisans anlaşmalarına ilişkin resmi izinlerin temini ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Olmuksa-International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hukuki yapılandırılması sürecinde ortak girişim hissedarı International Paper’a hisse satışı ve devrinde hissedar satıcıya hukuki danışmanlık verilmesi, hisse devir ve lisans anlaşmalarına ilişkin resmi izinlerin temini ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Türkiye’nin önde gelen online pazar platformu olarak faaliyet gösteren şirketin bilgi teknolojileri altyapısı kurulması kapsamında dünyanın sayılı çok uluslu yazılım ve bilişim şirketleriyle "Market Place Replatforming" sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve projenin hukuki süreçlerinin yapılandırılması,
 • Türkiye’nin ilk cam toplama ve geri dönüşüm modernizasyonu projesinde cam sektöründe faaliyet gösteren önde gelen Türk şirketinin grup işirakinin %10 hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) satışı ve devrinde hukuki danışmanlık verilmesi ve ortak girişim şirketinin proje finansmanı sürecinin yürütülmesi ve EBRD ile kredi sözleşmelerinin müzakere edilmesi,
 • Cam sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Hollanda merkezli iştiraklerinin yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede Rusya’daki grup şirketlerinin hisselerinin satış ve devrinde hukuki danışmanlık verilmesi ve Rusya ve Hollanda’da hisse devir işlemlerin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Yabancı birçok uluslu güneş enerjisi şirketinin, Türk iştiraklerinin kuruluşunda ve 10 MV lisanssız güneş enerjisi üretim kapasitesine sahip proje şirketinin hisselerin satın alınması ve devir müzakerelerinde temsil edilmesi ve Türk iştirakleri lisanssız güneş enerjisi alanında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Adana’da 10 MV’lık lisanslı iki adet rüzgar enerjisi santraline sahip şirketin, enerji alanında Türkiye’nin lider şirketlerinden biri tarafından hisselerinin satın alınması ve devrinde hukuki danışmanlık verilmesi, hisse devir ve lisans anlaşmalarına ilişkin resmi izinlerin temini ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tamamlanması,
 • Halka açık Afyon Çimento Sanayi A.Ş.’deki Italcementi hisselerinin Türkiye’nin önde gelen çimento şirketlerinden biri tarafından satın alınması ve devrinde satıcılara hukuki danışmanlık verilmesi ve hisse devir ve lisans anlaşmalarına ilişkin resmi izinlerin temini ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve tamamlanması.

Eğitim

 • University of Cambridge, Center of International Studies (Member of Trinity College) M.Phil.
 • London School of Economics, LL.M. 
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İzmir Özel Amerikan Koleji

Diller: Türkçe, İngilizce ve Rusça

Referanslar

“Mondaq okuyucularına göre, Gaye Spolitis Türkiye’de CEO, Şirket Sahibi, Yönetim Kurulu Üyesi, Grup Başkanı, Üst Yönetim gruplarında Çok Popüler olarak değerlendirilmiştir.”

http://www.mondaq.com/p/1314200/Gaye+Spolitis/Erdem+%26+Erdem+Law

ILFR1000 Energy and Infrastructure Review altında “Gaye Spolitis’in Erdem&Erdem’in enerji ve altyapı projeleri ekibine güç kattığını” belirtmiştir.

http://www.iflr1000.com/Firm/Erdem-Erdem-Turkey/Profile/2122#review

Üyelikler

 • Cambridge University Overseas Trust
 • British Chevening Society
 • Etik ve İtibar Derneği (TEİD)