Helin Akbulut

helinakbulut@erdem-erdem.av.tr
Helin Akbulut

Helin Akbulut, Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Departmanı’nda Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle, ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar, sözleşmeler ve bankacılık ve proje finansmanı alanlarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar.

Birleşme ve devralmalar, kurumsal genel danışmanlık, tasfiye ve diğer kurumsal işlemlere ilişkin projelerde çalışmalarını sürdüren Akbulut ayrıca, ulusal ve çokuluslu işlemlerde ticaret hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri sunar.

Sermaye piyasası çalışmalarında da aktif olarak yer alan Akbulut, sermaye piyasalarındaki düzenlemelere ilişkin olarak çokuluslu yatırım şirketlerine, bankalar ve finans kurumları ile halka açık şirketler de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık sağlar.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Cam sektöründe beşi halka açık anonim şirket olan altı grup şirketinin birleşmesi işleminden oluşan yeniden yapılandırma projesinde danışmanlık verilmesi
 • Yurtdışında yapılan ve liman işletmeciliği sektörüne ilişkin özelleştirme projesi kapsamında danışmanlık verilmesi
 • Maden sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin satın alınmasına ilişkin hukuki inceleme sürecinde yer alınması
 • Türkiye’de kurulu bir holding şirketinin Lüksemburg menşeli iştirakine şirketler hukuku kapsamında danışmanlık verilmesi
 • Liman işletmeciliği faaliyetleri sürdüren bir şirketin devralınmasına ilişkin hukuki inceleme sürecinde yer alınması
 • Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye ve yurtdışı merkezli bankalara, bankacılık mevzuatı, sözleşme çalışmaları ve günlük işlemlere ilişkin genel danışmanlık sağlanması
 • Türkiye’deki bir spor kulübünün sözleşme çalışmaları ve kurumsal yönetim çalışmalarına ilişkin genel danışmanlık sağlanması

Eğitim

 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ekonomi Bölümü yan dal diploması ile)
 • TED Ankara Koleji Vakfi Özel Lisesi (Uluslararası Bakalorya Diploması)

Kurslar

 • Medya Hukuku Sertifika Programı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Milletlerarası Satım Hukuku: Viyana Satım Sözleşmesi Sertifika Programı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Şirketler Topluluğu Sertifika Programı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Anonim Şirketlerde Birleşme ve Devralmalar, Paysahipleri Sözleşmesi, Pay Satım Sözleşmesi Sertifika Programı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Milletlerarası Tüketici Hukuku” Sertifika Programı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Küresel Hukuk Fakülteleri Derneği (LSGL) Yaz Okulu

Diller: Türkçe, İngilizce

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
 • TTK M. 376 Kapsamında Güncel Gelişmeler ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2021