Piraye Erdem

piraye@erdem-erdem.av.tr
Piraye Erdem

Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası tahkim ve uyuşmazlık çözümü işlerinde engin deneyimi ve bilinirliği vardır. 30 yıllık kariyeri boyunca, yerli ve yabancı müvekkillerini ticari ve idari davalarda ve milletlerarası tahkim davalarında temsil etmiştir. Özellikle birleşme ve devralma işlemlerinden, acente ve distribütörlük sözleşmelerinden, inşaat sözleşmelerinden, hizmet, ekipman, donanım ve yazılım satışı, tedarik ve kurulum sözleşmelerinden doğan ticari uyuşmazlıkların çözümünde çalışmalar yapmıştır.

Piraye Erdem, uluslararası ticari sözleşmeler, tahkim davaları, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi, borçlar kanunu, iş kanunu, yabancı yatırımlar ve çeşitli sektörlerdeki birleşme ve devralma gibi birçok konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca Piraye Erdem, Yönetici Ortak olarak katılımlarının önemli bir parçası olan müşteri ilişkilerini ve firma uygulama gruplarını koordine etmekte, günlük operasyonları ve idari birimi denetlemekte ve firmanın idari komitesine başkanlık etmektedir. Bu bağlamda, firmanın etik ve profesyonel standartlara uyumunun sağlanmasına yardımcı olmakta ve firma politika ve prosedürlerine uyumu gözetmektedir.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • İki petrol şirketi arasında yapılan hisse devir sözleşmesinden doğan uyuşmazlığa ilişkin olarak, İsviçre Ticaret Odaları Tahkim Kurumu (Swiss Chambers’ Arbitration Institution) nezdinde açılan davada davalı tarafın temsil edilmesi
 • Türkiye’de yerleşik bir holdingin Kolombiyalı iştiraki ve maden sektöründe faaliyet gösteren Kolombiyalı bir şirket arasında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) nezdinde açılan tahkim davasında davacı tarafın temsil edilmesi
 • Bir Türk Süper Lig futbol kulübünün, Dubai’de yerleşik bir şirket ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinden doğan uyuşmazlığa ilişkin olarak, davacının ICC nezdinde açılan tahkim davasında temsil edilmesi
 • Bir futbol kulübüne, antrenör ve yardımcıları tarafından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) huzurunda açılan davada davalı tarafın temsil edilmesi
 • Türkiye’de yerleşik cam üreticisi bir şirketin, Almanya’da yerleşik distribütörü ile yaşadığı uyuşmazlık nedeni ile açılan ICC tahkim davasında, davacı tarafın temsil edilmesi
 • Türkiye’de yerleşik cam üreticisi bir firmanın, Ukrayna’da bulunan bir müşterisi ile yaşadığı uyuşmazlık nedeni ile İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ITOTAM) nezdinde açılan tahkim davasında, davacı tarafın temsil edilmesi
 • Liman ve kamulaştırma işlemleri için çevresel etki değerleme raporları, imar planları ve diğer idari uyuşmazlıklardan doğan çeşitli ticari ve idari davalarda enerji sektöründen bir grup şirketi ve iştiraklerinin temsil edilmesi
 • Hissedarlık statüsü ve temsil ilişkisinden doğan çeşitli ticari davalarda Türkiye’de yerleşik bir grup şirketin Lüksemburg’da bulunan iştirakinin temsil edilmesi
 • İş hukuku ile ilgili açılan birçok davada uluslararası bir hayvan sağlığı şirketinin temsil edilmesi ve istihdam konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş hukuku ve diğer ticari konularla ilgili açılan davalarda Türkiye’de lisans sahibi olan İtalyan bir maden firmasının temsil edilmesi ve maden ruhsatı konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında açılan birçok davada bir Alman firmasının temsil edilmesi ve istihdam konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Genel ticari ilişkiler, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve çeşitli günlük ticari uyuşmazlıklar konularında, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda zeytinyağı, sabun ve benzeri ürünler üreten bir grup firmasının ve iştiraklerinin temsil edilmesi
 • Marka ihlali ve haksız rekabetten doğan 250,000 TL (yaklaşık 125,000 Euro) tutarlı tazminat davasında davalı vekili olarak tanınmış bir gıda firmasının temsil edilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen havacılık ve yer hizmetleri firmasının, pay sahiplerinin uyuşmazlıkları nedeniyle açılan 26,000,000 Dolar talepli davada, davalı vekili olarak temsil edilmesi
 • Dubai merkezli uluslararası gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketinin, çeşitli davalarda ve 11,300,000 TL tutarlı icra takibinde temsil edilmesi
 • İtalya’nın önde gelen makine firmasının, 500,000 Euro tutarlı alacaklarının tahsili için temsil edilmesi
 • Çeşitli tazminat talepli davalarda, önde gelen İngiliz Hukuk firması müvekkillerinin Türkiye’deki yasal süreçlerde yerel danışman olarak temsil edilmesi
 • Kanadalı tanınmış bir kaplama firmasının bir Türk müşterisi tarafından açılan 1,000,000 Dolar tutarlı davada firmanın temsil edilmesi
 • Yaklaşık 2,700,000 Euro tutarındaki banka teminat mektubunun geçerliliği konusunda açılan davada Romanyalı bir inşaat firmasının temsil edilmesi
 • Yaklaşım 1,000,000 Euro tutarlı tazminat davasında davalı vekili olarak Türkiye’nin önde gelen kağıt üretim şirketinin temsil edilmesi
 • Amerikan Tahkim Derneği (AAA) tahkiminden verilen yaklaşık 1,500,000 Dolar tutarlı kararın tenfizi için İsviçreli petrokimya şirketinin temsil edilmesi
 • Distribütörlük sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle kâr kaybı ve müşteri tazminatı talebi ile açılan 6.000.000 Dolar tutarlı davada önde gelen tüketim malları firmasının temsil edilmesi
 • ICC tahkimi nezdinde alınan bir hakem kararının tenfizi için açılan 800.000 Dolar talepli davada Avusturalyalı bir sermaye yatırım şirketinin temsil edilmesi
 • Türk Rekabet Kurumu tarafından verilen yaklaşık 900.000 TL tutarındaki idari para cezasının iptali için açılan davada Türkiye’nin önde gelen bölgesel ihracat derneğinin temsil edilmesi
 • Yaklaşık 20.000.000 TL değerindeki kamulaştırılan taşınmazın iadesi için açılan davada bir ABD derneğinin temsil edilmesi
 • Sözleşme ihlalinden doğan kaybın ve zararın tazmini için açılan 12.500.000 Dolar tutarlı davada ABD’nin önde gelen gelişmiş mikro kontrol firmasının temsil edilmesi
 • Ayıplı ifadan doğan zararın tazmini için açılan 400.000 TL tutarlı davada tanınmış bir Türk ambalaj firmasının temsil edilmesi
 • Sözleşme görüşmelerinde kusurlu davranıştan doğan zararların tazmini talepli 8.000.000 Dolar tutarlı davada Türkiye’nin önde gelen inşaat firmasının temsil edilmesi
 • Bir Türk hissedarın hisse devrinden doğan 11.000.000 TL tutarlı davada temsil edilmesi
 • Distribütörlük sözleşmesinin haksız feshinden doğan 450.000 Euro tutarlı kâr kaybı ve müşteri tazminatı talebiyle açılan tazminat davasında İtalyan bir firmanın temsil edilmesi
 • Rus mahkemesinin 1.250.000 TL tutarın ödenmesine hükmettiği kararın tenfizi için açılan davada önde gelen bir inşaat firmasının temsil edilmesi
 • Yaklaşık 1,500,000 Euro tutarlı taleple açılan davada tanınmış Türk bir liman işletmecisi firmanın temsil edilmesi
 • Türkiye’nin üçüncü en büyük cam üreticisi olan firmanın deniz hukukundan doğan davalar, iş davaları ve ICC nezdindeki ticari tahkim davalarında temsil edilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen bazı makine şirketlerinin hissedarı olan Alman bir firmanın 14.000.000 Euro tutarındaki alacaklarının tahsili için açılan davalarda temsil edilmesi
 • Hong Kong merkezli bir lojistik firmasının davalarda, iflas işlemleri sırasında ve yaklaşık 4.000.000 Euro tutarlı alacaklarının tahsili konularında temsil edilmesi
 • Rus bir inşaat firmasının projeleri ile ilgili birçok davasında ve iflas süreçlerinde temsil edilmesi
 • Bir Rus bankasının ticari davalarında ve iflas talepli süreçlerde temsil edilmesi
 • ICC hakem kararının tenfizi için açılan davada bir Fransız firmanın temsil edilmesi
 • İnşaat konularına ilişkin açılan davalarda Türk-Yunan ortak girişimi bir firmanın temsil edilmesi
 • İsviçreli kimyasal üreticisi bir firmanın 4.000.000 Dolar tutarlı ticari taleplerinde temsil edilmesi
 • İsviçreli bir firmanın çeşitli alacaklarının tahsili işlemlerinde temsil edilmesi
 • İsviçreli bir firmanın alacaklarının tahsili işlemlerinde temsil edilmesi
 • Deniz Otobüsleri İşletmeleri (IDO), Mersin Limanı, İzmir Limanı ve Erdemir özelleştirme ihalelerinde yerli ve yabancı şirketlerin temsil edilmesi
 • Çeşitli birleşme ve devralmaların, yap-işlet devret projeleri ve proje finansmanın gerçekleştirilmesi

Eğitim

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İzmir Amerikan Koleji

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

Referanslar

“Piraye Erdem, ticari ve idari uyuşmazlıklar ve tahkim davaları ile ilgilenir.”

 http://www.legal500.com/firms/16169/17062#sthash.S7VK4XmE.dpuf

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Uluslararası Barolar Birliği (IBA)
 • Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
 • İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği