Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

ercument@erdem-erdem.av.tr
Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Ercüment Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurucusu ve Kıdemli Ortağıdır. Uluslararası ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kurumsal finansman ve tahkim alanlarında 35 yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Enerji, inşaat, finans, perakende, gayrimenkul, havacılık, sağlık ve sigorta dahil çeşitli sektörlerde yerli ve yabancı müvekkillere hizmet vermektedir.

Proje finansmanı, özelleştirmeler, birleşme ve devralmalar ile girişim sermayesi işlemlerine ilişkin sınır ötesi projelerde Avrupa, Asya ve BDT ülkelerinin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada kapsamlı deneyime sahiptir.

Bunlara ek olarak, pek çok tahkim yargılamasında ve Türkiye dışında alınan tahkim kararlarının tenfiz işlemlerinde müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkimi, İsviçre Tahkimi, Moskova Tahkimi, Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Tahkimi, Tahran Tahkimi ve ad hoc tahkiminin de içinde bulunduğu farklı kurallar çerçevesinde birçok uluslararası ve ulusal tahkimde başkanlık, tek hakemlik ve taraf hakemliği yapmış ve bu alanda öne çıkmıştır.

Ercüment Erdem, İstanbul Barosu üyeliği, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanlığı; ICC Enstitü Konseyi, ICC Tahkim Divanı, ICC Incoterms Uzmanlar Grubu ve ICC Türkiye Milli Komitesi Tahkim Divanı üyeliklerinin yanı sıra ICC’nin birçok çalışma grubunda aktif olarak yer alır. İsviçre Tahkim Derneği (ASA), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Henri Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği ve Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü üyelikleri de bulunmaktadır.

Son derece güçlü bir akademik geçmişe sahip olan Ercüment Erdem, Türkiye’de Galatasaray Üniversitesi ve İsviçre’de Fribourg Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerde ders vermiştir. Akademisyen olarak 30 yıllık bir geçmişe sahiptir ve araştırmaları rekabet hukuku, uluslararası ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, şirketler hukuku vb. konuları kapsar. Halen Galatasaray Üniversitesi ve Fribourg Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, birleşme ve devralmalar, ticari işletme hukuku, CIF satışlar, tahviller, sözleşmeler vb. konularda yayınları vardır. Buna ek olarak, ulusal ve uluslararası yayınlarda ticaret hukuku, rekabet hukuku, sözleşmeler, tahkim, karmaşık ticari davalar, uyuşmazlık çözümü vb. konularda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

Birleşme ve Devralmalar

 • Krom madeni işletmecisi şirketlerin, Rusya’da bulunan bir ferrokrom fabrikasının ve Kazakistan’da bir madenin satın alınması işlemlerinde proje liderliği
 • Hollanda - Türkiye ortak girişimi olan bir çimento fabrikasının %100 hissesinin satın alınması ve devri ve Türkiye’de halka açık bir şirketin %81,54’lük hissesinin devri işlemlerinde Türkiye’nin ilk ve en büyük emeklilik fonunun temsil edilmesi
 • Cam sektöründeki bir firmanın %15,446’lık hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) satışı ve devrinde proje liderliği
 • Elektrik üretim santrali lisansı sahibi Sarıkaya, Pegai ve Rüzgartepe şirketlerinin hisselerinin devralınmasında Türk bir grup şirketinin temsil edilmesi
 • Malta Limanı’ndan Malta Freeport Ltd’nin %50’lik hissesinin 200 milyon Euro karşılığında devralınması işleminde proje liderliği; mutabakat zaptı, hisse devir sözleşmesi ve diğer ilgili sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık sağlanması
 • Bir cam firmasının, Fritz Holding’i ve Almanya’daki grup şirketlerini satın almasında, Romanya’daki bir araba camı fabrikasının çoğunluk hisselerini satın almasında ve Mısır ve Rusya’da düz cam ve araba camı üretimi ve satışı için Fransız cam firması Saint Gobain ile kurulan ortak girişimde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Nakliye sektöründe faaliyet gösteren bir holding şirketi olan CMA CGM’in çıkardığı hisseye dönüştürülebilir tahvillerin 500 milyon ABD Doları karşılığında satın alınması işleminde bir Türk grup şirketine danışmanlık hizmeti verilmesi
 • UN Ro-Ro’nun satışına ilişkin ihalede bir inşaat şirketinin temsil edilmesi

Banka ve Finans

 • Türkiye’de sağlık sektöründeki ilk Kamu-Özel Ortalığı (PPP) Projesi olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’nin tasarım, inşaat ve işletmesi (bağlı hizmetler) için sağlanan 330 milyon Euro değerindeki proje finansmanında proje liderliği
 • Dalaman Havalimanı yeni iç hatlar terminalinin inşası ve işletmesi için EBRD ve Unicredit Avusturya tarafından ortaklaşa sağlanan 175 milyon ABD Doları tutarındaki finansmanın temini için bir inşaat firmasına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kazakistan’da bir madenin EBRD ve Unicredit tarafından 260 milyon ABD Doları değerindeki proje finansmanına ilişkin olarak Group Şirketi’ne danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Mersin Limanı proje finansmanında 800 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi için bir inşaat firmasına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Merrill Lynch International ile yapılan 80 milyon ABD Doları tutarındaki kredi sözleşmesine ilişkin olarak kredi alan taraf olan otomotiv firmasına danışmanlık hizmeti verilmesi

Özelleştirmeler

 • Türkiye’de Derince Limanı, İskenderun Limanı, Deniz Otobüsleri İşletmeleri (IDO), Mersin Limanı, Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı, İzmir Limanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı, Petkim, POAŞ ve Erdemir ile Norveç’te Oslo Limanı özelleştirme ihalelerinde yerli ve yabancı şirketlerin baş danışman olarak temsil edilmesi
 • Hindistan’da Goa, Amritsar, Jaipur, Ahmedabad, Channai, Koklata ve Trivandrium havalimanlarının da içinde bulunduğu 80’den fazla havalimanından oluşan portföyün özelleştirme ihalesinde bir havacılık şirketinin temsil edilmesi
 • Uluslararası Havalimanı (Hindistan-Mumbai (Bombay)), New Delhi Indira Gandhi Kargo Havalimanı (Hindistan) ve Queen Alia Uluslararası Havalimanı (Ürdün) gibi özelleştirme projelerinin sınır ötesi ihale süreçlerinde bir havacılık firmasının baş danışman olarak temsil edilmesi
 • Türkiye'nin ilk GSM operatörü olan telekomünikasyon şirketinin varlıklarının satışı sürecinde yabacı bir yatırımcının temsil edilmesi

Sermaye Piyasası

 • Bir Türk şirketine yatırım fonunun fesih ve tasfiye sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir liman şirketinin 450 milyon ABD Doları ve cam sektöründe faaliyet gösteren başka bir Türk şirketinin 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihraçlarında Türk hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir devlet bankasının tahvil ihraçları için bağımsız hukuki görüş hazırlanması
 • Halka açık şirketlere sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak düzenli olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Uluslararası Tahkim

 • Türk ve Rus petrol şirketleri arasında yapılan hisse devir sözleşmesinden doğan 260 milyon ABD Dolarını aşan tutardaki uyuşmazlığın çözümü için İsviçre Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında davalı taraf vekilliği
 • Antrenör ve yardımcıları tarafından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) huzurunda açılan davada bir futbol kulübü olan davalı tarafın vekilliği
 • Türk ve Fransız şirketleri arasındaki ortak girişim sözleşmesinden ve İran ve Singapur şirketleri arasındaki benzin satışı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için ICC Tahkim kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamalarında başhakemlik
 • Doğalgaz satışına ilişkin bir sözleşmeden, bir sanayi tesisine ilişkin inşaat sözleşmesinden, su teminine ilişkin bir inşaat sözleşmesinden, bir Türk çimento üreticisi ve İsviçreli acente firma arasındaki aracılık ve acentelik sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için ICC Tahkim kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamalarında taraf hakemliği
 • Faslı ve Ürdünlü iki şirket arasındaki hizmet sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için ICC Tahkim kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında tek hakem olarak görev yapılması
 • Türk ve Kolombiyalı iki şirket arasında hisse devir sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için yürütülen tahkim yargılamasında, Avustralyalı ve Türk iki şirket arasında mal alımından kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkin ICC hakem kararının Türkiye’de tenfizinde, Fransız ve Türk iki şirket arasında şirketler hukukuna ilişkin ICC hakem kararının Türkiye’de tenfizinde, bir Alman firma ile distribütörlük sözleşmesi, motorlu taşıt distribütörlük sözleşmesi ve haddelenmiş çelik satışı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin hakem kararlarının Türkiye’de tenfizinde davalı taraf vekilliği
 • Birleşik Arap Emirlikleri’nde mukim bir firma ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için ICC Tahkim kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında bir Türk futbol kulübü olan davacı tarafın vekilliği
 • Çinli ve Türk iki taraf arasında hissedarlık sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için ICC Tahkim kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında uzman bilirkişilik
 • Tataristan Tahkim kuralları uyarınca verilen hakem kararının Türkiye’de tenfizinden doğan uyuşmazlıkta Tataristan'da faaliyet gösteren bir Türk inşaat firması olan davalı tarafın vekilliği
 • Makine temini sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için Zürih Ticaret Odası Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında davacı taraf vekilliği
 • Bir Türk kamu kurumu ile Fransız bir şirket arasında yazılım ve donanım satışı ve kurulumuna ilişkin sözleşmeden doğan uyuşmazlığın çözümü için UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında davacı taraf vekilliği ve Asyalı bir kamu kurumu ile Avrupalı bir inşaat firması arasında altyapı inşaatından doğan uyuşmazlığın çözümü için UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında taraf hakemliği
 • Hayvan satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için Amerikan Tahkim Kurumu Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında ve Türk ve Amerikan iki şirket arasındaki petrol ürünleri satışından kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkin Amerikan Tahkim Kurumu Kuralları uyarınca verilen hakem kararının Türkiye’de tenfizinde davacı taraf vekilliği
 • İranlı ve Türk iki şirket arasındaki hisse devrinden doğan uyuşmazlığın çözümü için Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında taraf hakemliği
 • Uluslararası hizmet ve teçhizat satışı sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için Ad Hoc Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında taraf hakemliği
 • Gıda işleme makinesi temini sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın çözümü için Moskova Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında davalı taraf vekilliği
 • Satış sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığın çözümü için Hamburg Börse Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında davacı taraf vekilliği
 • Satış sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığın çözümü için GAFTA Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim yargılamasında davalı taraf vekilliği

Eğitim

 • Ticaret Hukuku Profesörü (2003)
 • Ticaret Hukuku Doçenti (1997)        
 • Yale Law School'da Amerikan Hukuku üzerine araştırma (1993)
 • İsviçre Fribourg Üniversitesi’nde doktora (Magna Cum Laude) (1988–1990)
 • A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisansı (1984–1986)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İzmir) (1981–1984)
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1980–1981)
 • Galatasaray Lisesi (1980)

Diller:  Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca

Referanslar

‘Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ekibine liderlik eden Ercüment Erdem, kartel soruşturmaları, distribütörlük ve lisans sözleşmeleri, kötüye kullanma iddiaları ve devlet destekleri konularında geniş tecrübeye sahiptir. Ekibi, Derince Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesi için Yılport Holding adına Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.’

http://www.legal500.com/firms/16169/17062#sthash.E15xlfYM.dpuf

‘Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun müvekkilleri arasında sanayi grupları ve uluslararası liman işletme şirketleri yer alır. Özgür Kocabaşoğlu, uluslararası finans ve menkul kıymetler konusunda güçlü ve Ercüment Erdem sınır ötesi konular ve proje finansmanında deneyimlidir.’

http://www.legal500.com/firms/16169/17062#sthash.0aRfP6bP.dpuf

‘Mondaq okuyucularına göre, Ercüment Erdem Türkiye’de Mühendislik, İnşaat, Kar Amacı Gütmeyen İşlemler, Metaller & Madencilik ile Otomotiv olarak sınıflandırılan sanayi sektörlerinde ‘Çok Popüler’ olarak değerlendirilmiştir.’

http://www.mondaq.com/p/860350/H.+Erc%FCment+Erdem/Erdem+%26+Erdem+Law

Üyelikler

 • İstanbul Barosu

 • Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı

 • ICC Enstitü Konseyi

 • ICC Milletlerarası Tahkim Divanı

 • ICC Tahkim Komisyonu

 • ICC Incoterms Uzmanlar Grubu

 • ICC Türkiye Milli Komitesi Tahkim Divanı

 • Henri Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği

 • Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu

 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyesi

 • İsviçre Tahkim Derneği (ASA)

 • Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

Diğer Makaleleri

 • “Türkei”, Konfliktmanagement im in terantional Recghtsverkehr (Hrsg. Johannes Landbrecht / Simon Gabriel), Bern, 2017, s. 221 vd.
 • “Encadrement de l’activite des entreprises” Henri Capitant (yayın aşamasında)
 • “Où va la clause d’arbitrage ?”Uù va l’arbitrage international ? De la crise au renouveau, Lexis Nexis, İstanbul, avril 2016
 • “Viyana Satım Antlaşması Uyarınca Teamüllerin Önemi” Prof. Dr. Cevdet Yavuz Armağanı – İstanbul, 2016, 1.Cilt, s.1025 vd.
 • “Tahkim Anlaşması”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, Ocak 2017, s. 241 vd.
 • “Navigating Through Turkey’s Project Finance Industry”, World Finance, January – February 2017, s.138-139.
 • “Anonim Ortaklıkların Bölünmesinde Alacaklıların Korunması” Prof. Dr. Seza Reisoğlu’na Armağan, Ankara 2016/XII, s. 311 vd.
 • “Istanbul Arbitration Center (ISTAC) Rules of Arbitration” Expert Guide Commercial Arbitration, September 2016, s.46 vd.
 • “İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı ve Taslağın Türk Hukukuna Etkisi” Batıder 60. Yıl Armağan, Ankara 2015, s.139 vd.
 • “Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Genel Kurulları için Getirdiği Yenilikler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 117-118, s.29
 • “Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, s.259 vd.
 • “Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s.113 vd.
 • “Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yetkileri ve Yetki Devri”, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına Etkileri, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 2a014, s.25 vd.
 • “Yargıtay Kararları Işığında Limited Şirketin Haklı Nedenle Feshi”, XXVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 27 Aralık 2013, s.45 vd.
 • “Lex Mercatoria ve Uluslararası Ticarette Örf ve Adetin Önemi”, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul 2014, s. 37 vd.
 • “Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Yazılılık Koşulu”, XXVI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2013, s.9 vd.
 • “Nama Yazılı Hisse Senetlerine İlişkin Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yeni TTK’nın Çözümleri”, XXV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2012, s. 95 vd.
 • “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı 2013, s. 987 vd.
 • “Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’ye göre Satış Sözleşmeleri,  Şükran Şıpka / Ahmet Cemil Yıldırım, Istanbul 2012, s.117 vd.)
 • “Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi – Tür Değişiklikleri”, Bankacılar Dergisi, Aralık 2011, Sayı 79, s. 80 vd.
 • “Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar”, Bankacılar Dergisi, Mart 2011, Sayı 76, s. 42 vd.
 • “Incoterms® 2010”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Istanbul 2011
 • “Successions et sociétés”, Rapport général présenté aux Journées roumaines de l’Association Henri Capitant, Les successions, C. LX, 2010.
 • “Enerji Şartı Antlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü”, 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, ICCI 2010, Konferans Kitabı, s. 124-128.
 • “Viyana Satım Anlaşması’nda Sözleşmeden Dönme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010.
 • “Resolving International Trade Disputes Through Arbitration”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010.
 • “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin”, Batider, C. XXV, S. 4, s. 135 vd.
 • “Türk ve İsviçre Hukuklarında Denkleştirme Talebi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s.197-300.
 • “Türk ve İsviçre Hukuklarında Eşit İşlem İlkesi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 93-524.
 • “Enerji Projelerinde Uyuşmazlıkların Çözümü”, Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI 2009, Konferans Kitabı, s. 95-100.
 • “Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu”, Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2008.
 • “Le contrôle des concentrations d’entreprises” La Turquie de la Candidature à l’adhésion: l’appropriation de l’Acquis Communautaire (sous la direction de Pierre le Mire), Paris 2007, s. 55 vd.
 • “ICC Tahkiminde Milletlerarası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Önemi”, Milletlerarası Tahkim Semineri, 3 Kasım 2006, Ankara.
 • “Les sanctions en cas d’atteintes à la concurrence en droit turc”, Journées marocaines de l’Association Henri Capitant, La concurrence, C. LVI. 2006.
 • “1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ve Türk Rekabet Hukukuna Etkileri”, Prof. Dr. Erden Kuntalp’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/2004.
 • “Rekabet Hukukunda Yan Sınırlamalar”, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, 21 Ekim 2004, Ankara.
 • “Teşebbüslerarası Yoğunlaşma İşlemlerinin Denetlenmesine İlişkin 20 Ocak 2004 tarihli ve 139/2004 Sayılı AT Konsey Tüzüğü ile Getirilen Değişiklikler”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 8 Nisan 2004
 • Kayseri.
 • “Lex Mercatoria ve ICC Tahkimi”, Milletlerarası Tahkim Semineri, 6 Nisan 2004 Ankara.
 • “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Birleşmesi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/2002.
 • “Les nouvelles fonctions de la propriété”, Journées Vietnamiennes de l'Association Henri Capitant, La propriété, C. LIII, 2003.
 • “Tek Satıcılık Sözleşmesinde Denkleştirme Talebi (Müşteri Tazminatı)”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003.
 • “Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet İlişkisi”, Ömer Teoman’a Armağan, İstanbul 2002.
 • “Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalarda (Yoğunlaşmalarda) Yan Sınırlamalar”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/2002.
 • “Incoterms 2000”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001.
 • “Limited Şirkette Payın Rehni”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (Arş. Gör. Can Göksoy ile birlikte), İzmir 2000.
 • “Türk-İsviçre Rekabet Hukuklarında Birleşme ve Devralmalar”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul 1999.
 • “Développements récents en droit de société anonyme turc”, rapport présenté aux Journeées Turco-Suisse d’İstanbul, 7-9 Ekim 1996, Prof. Şükrü Postacıoğlu'na Armağan, Ankara 1997, s. 225 vd.
 • “FOB Satışlar”, Batider, C. XVIII, S. 4, p. 33 et seq.
 • “La protection de la personnalité économique et la concurrence déloyale”, La Protection de la Personnalité, Contributions en l'honneur de Pierre Tercier pour ses cinquante ans, Fribourg 1993, s. 165 vd.
 • “Yurtdışından Alınan Yatırım Kredilerinin Cebri İcrası Yoluyla Tahsilinde Ortaya Çıkan Sorunlar” (Prof.Dr. Mahmut Birsel ile Birlikte), Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri
 • Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 101 vd.
 • “Uluslararası Mal Satışı Hakkında 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Uygulama Alanı”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 1989, S.1 s. 90 vd.
 • “Pay Senetleri ile Değiştirilebilir Tahviller”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1-4, Ankara 1988, s. 701 vd.
 • “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Şekil”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 1988, S.1 s. 56 vd.

Kitaplar

 • Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2017
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler (2007-2016), İstanbul 2017
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008.
 • Rekabet Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2007.
 • Türk ve AT Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Rekabet Kurulu Tebliğleri, AT Konsey Tüzüğü (4064/89), İstanbul 2003.
 • Sif (CIF) Satışlar, İstanbul 1999.
 • Anonim Şirketlerin Çıkardığı Senetler ve Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Sermaye Piyasası Kanunu ile Birlikte), Ders Notları, Ankara 1995.
 • Ticari İşletme Hukuku Ders Notları (Prof.Dr. İrfan Baştuğ ile Birlikte), Ankara 1993.
 • Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi metni ile beraber), Ankara 1992.
 • KİT’lerin Tacir Sıfatı, Ankara 1992.
 • La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne, Fribourg 1990 (Doktora Tezi).

Çeviriler

 • Incoterms 2010, Ankara 2010.
 • Incoterms 2000, Ankara 2000.
 • İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi (ATF 116 II 436), Ticari Satımda Temerrüt, Batider, C. XV, S. 4, s. 149 vd.
 • İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi (ATF 116 II 441), Menkul Satımı - Ademi İfa - Gecikme Yüzünden Zarar, Batider, C. XVI, S. 1, s. 111 vd.