Prof. Dr. H. Murat Develioğlu

muratdevelioglu@erdem-erdem.av.tr
Prof. Dr. H. Murat Develioğlu

Prof. Dr. H. Murat Develioğlu Erdem & Erdem Hukuk Bürosu’nda Danışman olarak görev yapmakta ve hukuki konularda yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Murat Develioğlu’nun uzmanlık alanı borçlar hukuku, CISG, aile hukuku, miras hukuku, sözleşmeler hukuku, eşya hukuku ve teminat hukukudur. Karmaşık teminat işlemleri ve takas konusunda uzman olan Murat Develioğlu, kamu özel işbirliği dahil olmak üzere proje finansmanı konusunda da tecrübe sahibidir. Müvekkillere görüş vermek ve sözleşme müzakerelerine katılmak suretiyle danışmanlık sağlamaktadır. Müvekkillerin menfaatini en iyi şekilde korumaya yönelik yaklaşımıyla stratejik kararların alınması ve hukuki yapının kurulması konusunda aktif rol almaktadır.

Murat Develioğlu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında yüksek lisans derecesini 2001 yılında almış ve doktorasını İsviçre’deki Neuchâtel Üniversitesi’nde 2005 yılında tamamlamıştır. “Doçentlik” unvanını 2012 yılında “Profesörlük” unvanını ise 2018 yılında alan Develioğlu 2000 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermektedir.

Eğitim

 • Neuchâtel Üniversitesi Doktora Programı
 • Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programı
 • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi     
 • Galatasaray Lisesi

Diller: Türkçe, Fransızca, İngilizce

Referanslar

“Mondaq okuyucularına göre, H. Murat Develioğlu Türkiye’de Finans, Bankacılık ve Medya&İnternet başlıklarında ‘Çok Popüler’ olarak değerlendirilmiştir.”

http://www.mondaq.com/p/1040168/Dr.+H.+Murat+Develioglu/Erdem+%26+Erdem+Law

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Galatasaray Lisesi Mezunlar Derneği

Diğer Makaleleri

 • “Compensation en droit privé turc”, Revue internationale de droit comparé, Janvier-Mars 2013, no. 1, s. 105-119.
 • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan ‘Ön Ödemeli Taksitle Satım Sözleşmesi’ ile İlgili İsviçre Öğretisi’nde Yapılan Bazı Açıklamalar ve Bu Açıklamaların Türk Hukuku Açısından Kısaca Değerlendirilmesi” www.kazanci.com.tr.
 • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ‘Taksitle Satım’ Sözleşmesi ile İlgili Getirdiği Değişiklikler”, Legal Hukuk Dergisi, İstanbul 2011, s. 525-552.
 • “Haksız Fiilden Doğan Taleplerin Tâbi Olduğu Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 787-821.
 • “Hâsılat Kirası Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hükümler”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul 2007, s. 931-948.
 • “İsviçre Federal Mahkemesi’nin 23 Eylül 2003 Tarihli Kararı Işığında Kefalet Sözleşmesi – Borca Katılma Ayrımı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, Cilt:I, Yıl: 3, no. 1, İstanbul 2004, s. 293–322.

Kitaplar

 • “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2017
 • “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Prof. Dr. Pierre Tercier ve Prof. Dr. Pascal Pichonnaz ile birlikte, İstanbul 2016.
 • “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Takas, Kavram, Takas Beyanında Bulunma Hakkının Oluşum Şartları ve Kullanılması, Takasın Hukukî Sonuçları”, İstanbul 2012.
 • “Kefalet Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri”, İstanbul 2009.
 • “Garanties indépedantes examinées à la lumière des règles relatives au cautionnement”, Neuchâtel 2005, Doktora Tezi.