Tilbe Birengel

tilbebirengel@erdem-erdem.av.tr
Tilbe Birengel

Tilbe Birengel, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapar.

Yatırım tahkimi, uluslararası ticari tahkim ve dava takibinde uzmanlaşmıştır. Uluslararası tahkim kuruluşları bünyesinde yürütülen tahkim yargılamalarında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil eder, hakem kuruluna destek verir. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi alanlarında çalışır. Müvekkillerin Türk mahkemeleri nezdinde yürütülen davalarını takip eder, yurtdışında süregelen davaların koordinasyonunu yürütür.

Şirketler hukuku, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması, teknoloji hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve Avrupa Birliği hukukuna dair danışmanlık hizmeti verir.

Avrupa Birliği Jean Monnet bursiyeri olarak okuduğu Leiden Üniversitesi Hollanda’da Uluslararası Ticaret Hukuku yükseklisansını yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. "Yatırım Tahkiminde Pay Sahiplerinin Korunması" başlıklı tezinde yatırım tahkiminde pay sahiplerinin dolaylı zarar taleplerini incelemiştir.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Birengel, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde de opera alanında yandal programını tamamlamıştır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler


 • ICSID hakem kararı uyarınca Türk bankalarındaki hisseleri haczedilen varlık fonunun Türk mahkemeleri ve icra daireleri nezdinde temsili,
 • Çevrimiçi dijital ödeme platform hizmetlerinde önde gelen bir şirketin Türk mahkemeleri nezdinde temsili,
 • Rekabet hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ödeme sistemleri alanında önde gelen kuruluşların temsili,
 • International Chamber of Commerce (“ICC”) nezdinde görülen, Türk enerji şirketi ile İtalyan tedarik şirketi arasındaki uyuşmazlıktan doğan tahkim yargılamasında Davalı tarafın temsili,
 • ICC nezdinde görülen, savunma sanayiinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri ile İsrail menşeili şirket arasındaki uyuşmazlıktan doğan tahkim yargılamasında Davalı tarafın temsili,
 • Türkiye’nin önde gelen cam üreticisinin tüm bağlı şirketlerinin dünya genelinde yürütülen davalarının takibi ve koordinasyonu,
 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeili gayrimenkul geliştirme şirketlerinin ticari, idari ve iş davalarının takibi,
 • Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin ticari ve idari uyuşmazlıklardan doğan davalarının takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ve bağlı şirketlerinin ticari uyuşmazlıklarından doğan davaların takibi,
 • İsviçre menşeili askeri tedarik şirketinin uluslararası tedarik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta temsili,
 • Türkiye’nin önde gelen yassı mamül üreticisinin kıtalararası teslimatlarından doğan uyuşmazlıklarda uluslararası ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hakem kararları ile yabancı mahkeme kararlarının tenfizi aşamalarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Eğitim

 • Hollanda Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (LL.M.)
 • Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (yan dal)
 • Hollanda Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (değişim programı)
 • Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Jean Monnet Bursiyerleri Derneği
 • Young ISTAC
 • ICC Young Arbitrators Forum
 • Young ICCA
 • Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği