Tilbe Birengel

tilbebirengel@erdem-erdem.av.tr
Tilbe Birengel

Tilbe Birengel, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle uluslararası ticari tahkim ve yatırım tahkimi ile ticaret hukuku, borçlar hukuku ve idare hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tilbe Birengel uluslararası tahkim kuruluşları bünyesinde yürütülen tahkim yargılamalarında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmektedir. Ayrıca, kimi tahkim yargılamalarında hakem kuruluna destek vermektedir. Halihazırda pek çok uluslararası tahkim yargılamasında taraf vekili olarak görev almaktadır.

Müvekkillerin yurtdışında süregelen davalarının koordinasyonunu yürüten Tilbe Birengel, ticari ve idari uyuşmazlıkların çözümüne ek olarak yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Tilbe Birengel, Leiden Üniversitesi, Hollanda’da ticaret hukuku alanında eğitim almış ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde yandal programını tamamlamıştır. Hâlihazırda, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yatırım tahkimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • International Chamber of Commerce (“ICC”) nezdinde görülen, Türk enerji şirketi ile İtalyan tedarik şirketi arasındaki uyuşmazlıktan doğan tahkim yargılamasında Davalı tarafın temsili,
 • ICC nezdinde görülen, savunma sanayiinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri ile İsrail menşeili şirket arasındaki uyuşmazlıktan doğan tahkim yargılamasında Davalı tarafın temsili,
 • Türkiye’nin önde gelen cam üreticisinin tüm bağlı şirketlerinin dünya genelinde yürütülen davalarının takibi ve koordinasyonu,
 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeili gayrimenkul geliştirme şirketlerinin ticari, idari ve iş davalarının takibi,
 • Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin ticari ve idari uyuşmazlıklardan doğan davalarının takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ve bağlı şirketlerinin ticari uyuşmazlıklarından doğan davaların takibi,
 • İsviçre menşeili askeri tedarik şirketinin uluslararası tedarik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta temsili,
 • Türkiye’nin önde gelen yassı mamül üreticisinin kıtalararası teslimatlarından doğan uyuşmazlıklarda uluslararası ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hakem kararları ile yabancı mahkeme kararlarının tenfizi aşamalarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, LLM (devam ediyor)
 • Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (yan dal)
 • Hollanda Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (değişim programı)
 • Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Young ISTAC
 • ICC Young Arbitrators Forum
 • Young ICCA
 • Bringing Europeans Together Association
 • Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği