Tutku Şen

tutkusen@erdem-erdem.com
Tutku Şen

Tutku Şen, Erdem & Erdem’in İzmir ofisinde Kurumsal ve Davalı İşler birimlerinde Avukat olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkillerin özellikle iş hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarının mahkemeler nezdinde çözümlenmesinde hukuki destek sağlar ve müvekkillere kişisel verilerin korunması hukuku ve şirketler hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti sunar.

Tutku Şen, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca müvekkillerin sorumluluklarının belirlenmesi, farkındalıklarının artırılması, şirketin mevzuata uyum için ihtiyaçlarının saptanması ve uyum sürecinin yürütülmesi gibi konularda faaliyet gösterir. Müvekkillere Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nın uygulanmasında aktif olarak yer alır.

Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için tedarik, gizlilik, danışmanlık, sponsorluk, kira, satım, gayrimenkul satış vaadi, iş sözleşmesi gibi birçok alandaki sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinde şirketlere danışmanlık hizmeti sunar.

Tutku Şen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

  • Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin alıcı ve satıcı hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanmasında hukuki destek sağlanması
  • İş hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ile ilgili birçok uyuşmazlıkta yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık verilmesi
  • İş ve sosyal güvenlik hukuku ve ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin çeşitli davaların takibi ve yürütülmesi
  • Bir holding bünyesi altında sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren grup şirketlerinin kurumsal ve ticari faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi ve uluslararası ticari sözleşmelerinin hazırlanması
  • Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere, kişisel verilerin korunması hukukuna uyum konusunda hukuki danışmanlık verilmesi

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
  • İstanbul Amerikan Robert Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

Üyelikler

  • İzmir Barosu
  • İstanbul Amerikan Robert Lisesi Mezunlar Derneği