Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sigorta Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) internet sitesinde yayınladığı 02.04.2020 tarihli duyuruda (“Duyuru”), çeşitli iş yerlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin sigorta primlerinin ödeme sürelerinin yeni koronavirüs (“Covid-19”) nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Duyuru uyarınca;

  • 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve Covid-19 salgınından doğrudan etkilendiği belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflere ait iş yerlerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“5510 sayılı Kanun”) madde 4/1,a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ve
  • Ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından 5510 sayılı Kanun madde 4/1,b kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların;
  1. 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,
  2. 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,
  3. 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelendi.

Duyuruda, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenlere de yer verildi.

Ödeme sürelerinin ertelenmesi nedeniyle gecikme zammı veya cezası uygulanmayacaktır.

Ancak 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup, cari usul ve sürelere göre işlem yapılacağı belirtilir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Duyuru’ya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.