Yargılamalarda Sürelerin Uzatılmasına ve İşyeri Kira Borçlarının Ödenmesine Dair Düzenlemeler Getiren 7226 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 Sayılı Resmî Gazete’nin 1. mükerrerinde yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında yargılamalara dair sürelere ve işyeri kira sözleşmelerine ilişkin önemli geçici düzenlemeler yapıldı.

Kanun’da yer alan Geçici Madde 1 uyarınca Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle yargılama sürecinde oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ve bazı istisnalar saklı kalmak kaydıyla, tüm süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Bu kapsamda bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, arabuluculuktaki süreler, diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler 13 Mart’tan 30 Nisan’a kadar işlemez.

Kanun’un aynı maddesi uyarınca, takip hukukuna ilişkin süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler ise 22 Mart’tan 30 Nisan tarihine kadar işlemez.

Salgının devam etmesi durumunda Cumhurbaşkanı’na durma süresini altı aya kadar bir seferlik uzatma yetkisi verildi. Durma süresi boyunca duruşmaların ertelenmesi de dâhil olmak üzere tüm tedbirlerin usul ve esaslarını belirlemek üzere Yargıtay Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanlar Kurulu, Hâkim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı yetkilendirildi.

Kanun’da yer alan Geçici Madde 2 uyarınca iş yeri kiraları bakımından da önemli bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 1 Mart’tan 30 Haziran’a kadar işleyecek kira bedelinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 İçerikleri
Yargı Alanındaki Durma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Geçici Madde 1 uyarınca, yargı alanındaki süreler 30 Nisan 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar durdurulmuştu.

Medeni Usul Hukuku 30.04.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.