Banka ve Finans

Banka ve finans, Erdem & Erdem’in başlıca faaliyet konularından bir diğeridir. Kredi alanlara, özel sermaye fonlarına, finansal müşavirlere, ticari bankalara, yatırım bankalarına ve diğer finans kurumlarına inşaat ve satın alma finansmanı, yeniden finansman (refinance), proje finansmanı, ticari bankacılık işlemleri, genel kredi sözleşmeleri, özel kredi sözleşmeleri ve teminatları ile kredi kullanımı gerektiren diğer çeşitli işlemler hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca yüksek getirili tahvil bonosu düzenlenmesi, teminatlı ve teminatsız borç tedariki ve özel plasmanlar gibi alanlarda borç sermayesi pazarında kurumsal ihraççılara, özel sermaye fonlarına ve finans kurumlarına destek olmaktayız. Erdem&Erdem ekibi banka ve Finans alanında özellikle aşağıdaki konularda uzmanlaşmıştır.

1- Proje Finansmanı

Erdem&Erdem enerji, ağır sanayi, altyapı ve inşaat ve havaalanı ve liman inşaatı gibi pek çok sektörde alacaklının rücu hakkının olmadığı ve sınırlı olduğu proje finansmanı işlemlerinde taraf olan kredi tedarikçilerini, danışmanları, sponsorları, ortak girişim ortaklarını ve yüklenicilerini temsil etme konusunda ciddi bir deneyime sahiptir. Ekibimiz, döner akreditif, teminat mektubu ve vadeli kredi gibi araçlarla gerek yatırım kategorisindeki gerek bu kategori dışındaki kredi alanlara yönelik çok çeşitli sendikasyon kredisi imkanları sunarak çoğunlukla düzenleyici, aracı ve kredi veren pozisyonundaki önde gelen ulusal ve uluslararası finans kurumlarını ve onların müşterilerini ve kredi alanlarını temsil etmektedir.

Taraflara sözleşmelerin hazırlanması ve projenin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti veren Erdem & Erdem, ayrıca bu konudaki gelişmeleri yakından takip eder ve mevzuat hakkında sunduğu görüşlerle projelere ilişkin hukuki altyapının gelişmesine önemli katkı sağlar.

2- Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları /Yap-İşlet-Devret Modeli 

Erdem & Erdem, kurulduğu günden bu yana Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen özel enerji ve altyapı projelerinde (havaalanı ve liman operasyonları, elektrik üretimi) yer almış ve Türkiye’de bulunan özel altyapı yatırımlarının inşasının ilk aşamalarına katkıda bulunmuştur. Ekibimiz, sponsor, yüklenici, kredi veren, sermaye yatırımcısı ve uluslararası kuruluş sıfatıyla Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modeli yatırımların inşası ve finansmanında yerel ve global müvekkillerimizi temsil etmiştir.

Erdem & Erdem, Türk sağlık sektöründeki ilk kamu-özel sektör ortaklığı projesi olan, yaklaşık 330 milyon Euro değerindeki 1.500 yataklı yeni Kayseri Entegre Sağlık Kampüsünün tasarımı, inşası ve (temel hizmetler dışında) yönetimi için projenin inşası ve işletmesinin finansmanında yüklenicinin temsilcisi olarak görev almıştır.

3- İslami Finansman

Erdem & Erdem, İslami finansman alanında güçlü bir faaliyet yaklaşımı geliştirmektedir. Ekibimiz, Sukuk (faizsiz bono), İslami fonlar ve İslami proje finansmanı mekanizmalarına uygun finansal ürünlerin tasarlanmasında Türkiye’nin önde gelen katılım bankasına danışmanlık sunmuştur. Şeriata uygun finans mekanizmalarımızın yanı sıra müvekkillerimize şeriat ilkelerinin uygulanması konusunda da kapsamlı bilgi sunabilmekteyiz.

Bu alandaki deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için istanbul@erdem-erdem.av.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

***

World Finance tarafından Prof.Dr. H. Ercüment Erdem ile Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri (KÖİ) Üzerine Söyleşi