Davalar

Erdem & Erdem’in Uyuşmazlık Çözümü birimi, dava ve icra takibi konusunda çok deneyimlidir. Hukukun her alanından doğan davalar faaliyet alanı içine girmektedir. Faaliyetlerin alım satımı ve kapanış sonrası uyuşmazlıkları, sigorta, ulaştırma, sözleşme ihlali, ortaklıkla ve ortak girişimle ilişkili uyuşmazlıklar, emlak sözleşmeleri, haksız rekabet, franchise ve dağıtımcı uyuşmazlıkları, kamu ihaleleri ve hissedarlar arasındaki uyuşmazlıklar gibi her bir önemli alanda dava ekibimiz yargılama süreçlerinde aktif rol almaktadır.

Başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her dalı, idare hukuku, iş hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davalar Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nin uzmanlık alanları arasında önemli bir yer tutar. Erdem & Erdem özellikle varlıkların ve değerlerin doğrudan risk altında olduğu karmaşık ve hassas aciz hallerinde pek çok müvekkile danışmanlık hizmeti vermekte ve pek çok müvekkili temsil etmektedir.