Deniz Ticaret Hukuku

Erdem & Erdem müvekkillerini deniz hukukuyla ve denizcilikle ilgili davalarda ve temyiz süreçlerinde temsil etmektedir. Ekibimiz, uluslararası ticaret veya kıyı ticareti alanında denizcilik sigortası ve sorumluluk talepleriyle ve diğer ulaştırma konularıyla ilgili hizmetler vermekte ve bu alanda hukuki çözümler sunmaktadır. Erdem & Erdem deniz taşımacılığı yapan şirketlerin söz konusu olduğu ulaşımla ilişkili taleplerle ilgili olarak gerek davacı gerekse davalı tarafında görev almıştır.

Ekibimiz, gerek liman özelleştirmeleri gerekse liman yönetimiyle ilgili imtiyazlarda geniş bir müvekkil portföyüne danışmanlık konusunda sahip olduğu deneyim sayesinde müvekkillerimize, denizcilikle ilişkili çalışmalar sırasında ortaya çıkabilen durumlara dayalı olarak danışmanlık sunarken risk yönetimi faaliyetlerini planlayabilmekte ve olası sorumlulukları indirgeyebilmektedir.