Emlak, İnşaat ve Alt Yapı Projeleri

Erdem & Erdem, emlak finansmanı, ortak girişim, leasing ve bireysel bazda ve portföy bazında emlak varlıklarının inşası, satın alınması ve elden çıkarılması süreçlerinde üretim, dağıtım ve işletme tesislerinin inşası ve geliştirilmesinde görev alan sermaye yatırımcılarını, yüklenicileri, mal sahiplerini, kredi verenleri, ana yüklenicileri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını, kamu-özel sektör ortaklıklarını, altyüklenicileri, mimarları, uluslararası kuruluşları, liman yönetimi mercilerini, havayolu şirketlerini ve enerji altyapı şirketlerini temsil etmektedir. Ayrıca çeşitli gayrimenkul türleriyle teminat altına alınan inşaat kredileri veren bankalara ve diğer finans kurumlarına da danışmanlık sunmaktadır.

Emlak ve inşaat sektöründeki faaliyetlerimizi; menkul kıymet, vergi ve çevre hukuku, iflas, kamu ihaleleri, özelleştirmeler ve uluslararası işlemler alanındaki ilgili disiplinlerle ve çeşitli mahkemeler ve uluslararası tahkim forumları nezdindeki dava ve tahkim süreçlerinde davaların her yönüyle ilişkili olarak sunduğumuz hizmetlerle koordine bir şekilde sunmaktayız.

Limanlar, enerji santralleri, turistik tesisler, alışveriş merkezleri, havalimanları ve hem kamu hem özel sektör taraflarının söz konusu olduğu hastanelerin inşası ve işletilmesi aşamasında müvekkillerimizi temsil etmiş bulunuyoruz.

Bu alandaki deneyimlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için istanbul@erdem-erdem.av.tr adresimize mail atabilirsiniz.