Enerji Projeleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Erdem & Erdem’in enerji sektöründeki deneyimi, doğal gaz, kömür ve petrolle çalışan enerji santrallerini, birleşik üretim tesislerini, tarımsal ve kentsel katı atık projelerini, hidroelektrik projelerini ve rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji tesislerini içermektedir.

Enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki müvekkillerimiz; petrol ve gaz şirketleri, altyapı ve ulaştırma şirketleri, elektrik altyapı hizmeti şirketleri, bağımsız enerji üreticileri ve madencilik şirketlerini içeren çok geniş bir yelpazedeki sektör katılımcılarından ve çok çeşitli rüzgar, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji şirketlerinden oluşmaktadır. Ayrıca risk sermayesi ile desteklenen şirketlere, özel sermaye şirketlerine, bu işletmelere yatırım sermayesi tedarik eden yatırım bankalarına ve ticari bankalara ve bu sektörlerin pek çoğunda önde gelen meslek odalarına da danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Konsorsiyum ve ortak girişim kurma, proje yürütme ve ticari operasyonlar vasıtasıyla finansman ve gelir menkulleştirme dahil olmak üzere, proje değerlendirme sürecinin ilk aşamalarından itibaren müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Mal sahiplerini, kredi verenleri, ekipman tedarikçilerini, yüklenicileri ve sigorta şirketlerini temsil konusundaki deneyimimiz; proje finansmanı, geliştirme, tasarım ve inşaat konularında danışmanlık sunma ve Avrupa Patent Sözleşmesi ve İşletme ve Bakım sözleşmeleri (ICC ve FIDIC sözleşmeleri) ile çeşitli mali ve ticari risk tahsisatı sorunlarının çözümlenmesine yönelik uzun vadeli hizmet sözleşmeleri dahil olmak üzere işletmeyle ilişkili sözleşmeler için müzakere yürütme kapasitemizi geliştirmektedir.

Enerji alanındaki faaliyetlerimiz vasıtasıyla ruhsatlandırmayla ve mevzuatla ilişkili konularda, dava süreçlerinde ve işlemsel çalışmalarda koordine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.

Bu alandaki deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için istanbul@erdem-erdem.av.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.