İcra ve İflas Hukuku

Erdem & Erdem, icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerinin çıkarlarını korur. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerinin Türkiye’deki alacaklarının takip edilmesi, bu takip sonucunda borçlu malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borcun ödenmemesi halinde borçlu malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesi ve müvekkilin alacağına kavuşması sağlanır. Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi, müvekkilleri lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması, alacakların teminatı olarak verilmiş taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi işlemleri yürütülmektedir.

Müvekkilleri aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması ve iptal edilmesi için de icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanaklar kullanılır. Bu kapsamda, müvekkilleri adına menfi tespit davalarının açılması, iflas ve iflasın ertelenmesi talepli davalarda müvekkilin temsil edilmesi ve müvekkillerinin borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinin takip edilmesi de başlıca faaliyet alanları arasındadır.