İdare Hukuku

Erdem & Erdem, idari otoriteler ile her türlü ilişkilerinde, idare ile gerçekleştirilecek imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri, özelleştirmeler ve kamu özel ortaklığı (PPP) projelerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir. Bu projelerin hukuki riskleri hakkında inceleme yapılması, ilgili kamu otoriteleri ile iletişimin yürütülmesi, projeye dair sözleşmelerin müzakere edilmesi ve imzalanması süreçlerini takip eder. Müvekkillerine ait yatırımların çevresel etki değerlendirme sürecinde yaşayabileceği hukuki sorunlar ve ÇED raporları aleyhinde açılan davalarda da müvekkillerine hukuki destek sunar.

Bunun yanı sıra, müvekkiller aleyhine düzenlenen para cezası, izin-ruhsat iptali vb. her türlü idari işleme karşı idari işlemin iptali davaları ile yine idari işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda da müvekkillerini temsil eder.