İş Hukuku

Erdem & Erdem müvekkillerine, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işveren ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, çalışan ve işyeri güvenliğinin sağlanması ile iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca, müvekkilleri aleyhine açılan işe iade ile işçilik alacakları davalarında müvekkillerin temsil edilmesi, Erdem & Erdem’in önemli faaliyetleri arasındadır. Müvekkillerin insan kaynakları uygulamalarının iş hukuku mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesi adına müvekkiller nezdinde iş hukuku uyum programları ve eğitimler de düzenlenmektedir.