Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması, özellikle son dönemde gündemde olan ve önemi gittikçe artan konulardan biridir. Gelişen teknoloji, iletişim olanakları ve günlük hayatın her alanında sayısız şekilde kişisel verinin kullanılması, kişisel bilgilerin ne denli büyük bir önemi olduğunu ortaya koyuyor. Online platformlar üzerinden yürütülen elektronik ticaret alanı başta olmak üzere kişisel verilerin kullanılmasına dayanan iş modelleri son yıllarda büyük başarı kazandı.

Erdem & Erdem ekibi, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde teknoloji gerekliliklerine ve ihtiyaçlara uygun çözüm olanakları üzerinde uzmanlaşmıştır. Bu alandaki yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip ederek, bir adım önde olmayı ve böylelikle müvekkillerine yenilikçi hukuki çözümler sunmayı amaçlar.

Erdem & Erdem ekibi müvekkillerine, ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş, Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nı uygulamaktadır. Uyum Programı ile yeni kanunla öngörülen sorumluluk rejimi bakımından şirket içi risklerin belirlenerek bunlara karşı önlemler alınması, şirket bazında kişisel verilerin korunması politikası oluşturulması, verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitilmesi ve yeni kanun tarafından öngörülen denetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Erdem & Erdem, Uyum Programı’nın yanı sıra, kişisel verilerin korunması bağlamında müvekkillerine, karşılaşabilecekleri her türlü hukuki soru ve sorunda yardımcı olmaktadır.  Erdem & Erdem ekibi kişisel verilerin korunması konusunda güncel gelişmeleri yakından takip ederek, kendisini sürekli güncellemekte ve bu konuda yayınladığı makalelerle akademik olarak da bu alanın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.