Özel Girişim Yatırımları

Erdem & Erdem, sıklıkla girişim sermayesi şirketlerini temsil etmekte, bu şirketlere fon sponsorlarının ve onların yatırım fonlarının yapılandırılması ve organize edilmesi, devralma, finansman ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi gibi faaliyetlerinin her alanında destek olmaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetler, finans, dava ve şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca Erdem & Erdem, portföy şirketleri ve yönetim ekiplerini, kurulma ile başlayıp yatırım faaliyetleri ve çıkış stratejileri boyunca devam edecek şekilde çok çeşitli girişim sermayesi işlemlerinde düzenli olarak temsil etmektedir. Farklı coğrafyalardan edindiğimiz tecrübelerimiz müvekkillerimize, her türlü girişim sermayesi işlemlerinin iç hukuk veya uluslararası yapılandırılması ya da koordinasyonu konusunda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yatırımcı müvekkillerimize tavsiyede bulunurken rekabet hukuku, finans ve şirketler hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlarla entegre bir ekip olarak çalışmaktayız. Yatırımcı müvekkillerimiz sıklıkla açık artırma satışları, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi ve halka arzlar da dahil olmak üzere kaldıraçlı satın alma işlemleri, büyüme yatırımları, özel durumlar ve her çeşit çıkış işlemi esnasında bizden danışmanlık ve temsil hizmeti almaktadır.