Özelleştirmeler

Erdem & Erdem, özelleştirme alanında deneyim sahibi olup özelleştirmenin mekanizması, yasal çerçeve ve özelleştirilmiş kuruluş için geçerli olan düzenleme rejimi, izinler ve ruhsatlar gibi kapanış sonrasıyla ilişkili birleşmeye ilişkin konular dahil olmak üzere, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesiyle ilgili her bakımdan pek çok yabancı ve yerli müvekkile kapsamlı danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmuştur. Müvekkillerimiz rafineri, liman, havalimanı, enerji, sağlık hizmetleri, emlak, tüketici ürünleri, doğal kaynaklar ve altyapı ve enerji sektörlerinde hizmet vermekte olup, aralarında Türkiye, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya’da bulunan bankalar ve finans kuruluşları da bulunmaktadır. Ekibimiz, gerek devlet tarafında gerekse potansiyel yabancı ve yerel yatırımcılar tarafında özelleştirme işlemlerinde rol almıştır.

Çok çeşitli sektörlerde deneyim kazanmış bir büro olarak, resmi kurumların karşı karşıya olduğu benzersiz problemlerin ve bireysel özelleştirme projelerine ilişkin hassas noktaların bilincindeyiz. Özelleştirme projelerinde benimsediğimiz yaklaşım, planlanan varlık devirlerinde ve düzenlemeyle ilişkili konularda benimsenen stratejiye ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin entegre bir kurumsal danışmanlık modeli ile uzman danışmanlık modeli öngörmektedir.

Özelleştirme ekibimiz, durum tespitleri gerçekleştirmekte ve teklif edilen bir işlemle ilişkili düzenleme ile ilgili riskler hakkında potansiyel yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ekibimiz, danışmanların seçilmesi, ihale belgelerinin ve özelleştirilmiş sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi (danışmanlık, geliştirme, işletme) ile özel amaçlı şirketlerin ve kurumsal yapıların kuruluşu dahil olmak üzere tüm süreç boyunca koordinasyon sağlamaktadır. Özelleştirme sürecinde ortaya çıkan ruhsatlandırma onayı hususlarında ve diğer konularda işbirliğine dayalı çözümler sunmaktadır.

Bu alandaki deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için istanbul@erdem-erdem.av.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.