Sermaye Piyasası İşlemleri ve Kurumsal Yönetim

Erdem & Erdem, müvekkillerinin gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında karşılaştıkları çeşitli sermaye tedariki sorunları ile mevzuata uyum ve yönetişimle ilgili sorunlarına hukuki çözümler sunmaktadır.

Sermaye piyasası faaliyetlerimiz kapsamında, teminatlı ve teminatsız borç tedarikini ve özel plasmanları içeren borç sermayesi pazarında kurumsal ihraççılara, özel sermaye fonlarına ve finans kurumlarına danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Çoğunlukla gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yüksek getirili tahvil bonolarının, kamu ve özel sektörün özel hisse senedi arzlarının ve tahvil bonoları ile konvertibl menkul kıymetlerin ihracı alanında ihraççıları, sigorta komisyoncularını, yatırımcıları ve pazardaki diğer katılımcıları temsil etmekteyiz.

Erdem & Erdem, menkul kıymetlerin sermaye piyasası düzenlemelerine uygunluğunun sağlanması, durum açıklamaları, borsada kote olma ve kurumsal yönetimle ilişkili konularda başarılı bir faaliyet geçmişine sahip olup bu alanlarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimiz, sadece raporlama yapan şirketleri değil aynı zamanda bu şirketlerin yönetim kurullarını ve kurul komitelerini, bağımsız yönetim kurulu üyelerini, mali müşavirlerini ve bağımsız denetçilerini de kapsamaktadır. Müvekkillerimize temsil görevimizle ilişkili olarak akıllarındaki sorular ve yönetim yapıları hakkında danışmanlık hizmeti vermekte ve belirli işlemler, mevzuata uyum ve yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin temsil görevleri ve sorumluluklarıyla ilişkili konularda rehberlik sunmaktayız.

Erdem & Erdem’in kurumsal yönetim alanındaki faaliyetleri, kuruluşlara, kurullara, komitelere ve bireysel olarak yönetim kurulu üyelerine, yedieminlere ve icra başkanlarına kurumsal yönetim ve stratejiyle alakalı çeşitli konularda müşavirlik hizmetleri sunulmasını içermektedir. Genellikle üçüncü tarafların veya devletin gündeme getirdiği sorunlara ilişkin olarak gerçekleştirilen yönetim denetimlerinin veya kurum içi soruşturmaların yürütülmesi aşamasında, düzenli aralıklarla kurul ve yöneticilere yardımcı olacak değerlendirmeler gerçekleştirmekteyiz.

Bu alandaki deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için istanbul@erdem-erdem.av.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.