Şirketler Hukuku ve Genel Kurumsal Danışmanlık

Erdem & Erdem, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunar. Bu süreç şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içerir. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler yürütülür.

Şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemlerin takip edilmesinin yanı sıra sermaye şirketleri ile birlikte, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimler için de hizmet verilir.

Faaliyetin niteliği ile ticari ve hukuki riskleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimize, günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları bir dizi ticari düzenleme hususunda düzenli olarak danışmanlık sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler, standart sözleşme örneklerinin gözden geçirilmesinden, ürün geliştirme, üretim, pazarlama sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, dış tedarik sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmeleri ve uyuşmazlık çözümleme sözleşmeleri gibi karmaşık ticari düzenlemelerin yazılması ve müzakeresine yardımcı olunmasına kadar çeşitlilik göstermektedir.

İş ve danışmanlık sözleşmelerini yapılandırmakta ve müvekkillerimize iş ve istihdamla ilişkili talepler ve uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Pek çok müvekkilimize kurumsal yönetim, yönetim kurulu toplantıları ve kurul kararları, yönetimin ve özsermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri gibi genel kurumsal konulara ilişkin danışmanlık ve rehberlik sunmaktayız.