Tahkim

Erdem & Erdem, ulusal ve uluslararası tahkim kurumları ile ad hoc hakem mahkemeleri nezdinde yürüttüğü pek çok davada yerli ve yabancı müvekkillerini temsil eder. Uluslararası tahkim ekibimiz, İngilizce ve Fransızca dilinde ve diğer dillerde yürütülen tahkim davalarını gerek içtihat hukuku gerekse medeni hukuk kapsamındaki her önemli tahkim sisteminin kurallarına uygun şekilde ele almaktadır. Enerji, madencilik, üretim, ulaştırma, telekomünikasyon, inşaat, finans, imalat ve spor gibi çok çeşitli sektörlerdeki uyuşmazlıkları çözümlemekteyiz. Batı Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ortaya çıkan, milyar dolarlık taleplerin söz konusu olduğu ticari ve yatırım anlaşmalarıyla ilişkili uyuşmazlıklarda baş yasal temsilci görevini üstlenmekteyiz.

Ekibimiz, uluslararası tahkim ve uyuşmazlık çözümleme süreçlerini yürüten uluslararası kuruluşlarla (ICC, UNCITRAL, SRIA, TRAC, İsviçre Tahkim Kuralları) çalışma konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir ve sık sık gerek ticari gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim davalarında mahkeme başkanı veya münhasır ve tarafların atadığı hakem olarak görev yapmaktadır.

Uyuşmazlık çözümü sözleşmeleri kaleme almak ve uluslararası ticaret ve yatırım anlaşmaları uyarınca var olan koruma mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmak için gereken işlemleri gerçekleştirmek suretiyle ve özellikle proje finansmanı ve enerji işlemleri, ortak girişimler, teknoloji transferleri ve kurumsal finansmanlar alanındaki potansiyel uyuşmazlıkları planlayarak ve yöneterek müvekkillerimizin yurtdışında yapacağı işlemler ve yatırımlarla ilişkili riskleri yönetmesine yardımcı olmaktayız. Ticari uyuşmazlıklarla devlet ve yatırımcı arasındaki ilişkili uyuşmazlıkların çözümünde, karmaşık delillerin toplanması, uygulanacak hukuk ve prosedürlerin analiz edilmesi ve alternatif stratejilerin geliştirilmesi alanında sahip olduğumuz deneyimden yararlanmaktayız.

Ekibimiz ayrıca merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki olağan davalarda ve temyiz davalarında taraf avukatı olarak müvekkillere yardımcı olmaktadır.

Erdem & Erdem ayrıca yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizinde de pek çok yerli ve yabancı müvekkili temsil etmektedir.

Bu alandaki deneyimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için istanbul@erdem-erdem.av.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.