Uluslararası Ticari İşlemler

Erdem & Erdem’in faaliyet alanlarının kalbinde uluslararası ticari işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti yer almaktadır. Avukatlarımızın geniş deneyimleri, faaliyetlerimizin çeşitliliği ve coğrafi erişimimiz çok çeşitli halka açık şirketler ile şahıs şirketleri, özel sermaye şirketleri ile finansal kuruluşlar, yatırım bankaları, kamu kuruluşları ve diğer kurum ve bireylerden oluşan geniş bir müvekkil portföyünün çok çeşitli kompleks, uluslararası ve üst düzey stratejik işlemlerine ilişkin danışmanlık ve temsil hizmeti sunmamıza imkan sağlamaktadır.

Erdem & Erdem olarak, başta uzun vadeli hedeflere ulaşılması ve piyasaya girişi sağlamak açısından uygun hukuki çerçevenin belirlenmesi olmak üzere, uluslararası iş ve işlemlerin her yönüne ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İş ve işletme hedeflerinin karşılanması için sürdürülebilir kurumsal yapılar kurma ihtiyacını anlıyoruz. Yerel ve uluslararası tekelleşmeyi önleyici ve diğer düzenlemelerin incelenmesi ve sınır ötesi sorunların belirlemesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Ayrıca müvekkillerimize, fikri mülkiyet değerlendirmeleri ve planlamaları, bilgi teknolojileri transformasyonu, işçi menfaatleri ve sözleşmeleri, müşterilerle yapılan müzakereler, özellikli işlemlere ilişkin tedarikçi, gayrimenkul ve diğer sözleşmelerinde üçüncü taraf haklarının değerlendirilmesi ve kısıtlamalar hakkında danışmanlık yapmaktayız.