Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Erdem & Erdem, onlarca yıldır uluslararası sözleşmeler alanında çalışmaktadır. Ekip üyelerimiz, acentelik, franchise, tedarik ve dağıtım ve komisyon düzenlemeleri gibi her türlü ticari sözleşmelerin, yabancı temsilcilik ve danışmanlık sözleşmelerinin yazılması ve müzakeresi ile müvekkillerimiz için ülke içinde şube açılmasıyla ilişkili olarak geniş bilgi birikimi ve kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Ekip üyelerimiz, INCOTERMS 2000 ve INCOTERMS 2010 gibi Uluslararası Ticaret Odası (ICC) sözleşme örnekleri, ICC Ticari Temsilcilik Sözleşmesi Örneği, ICC Dağıtım Sözleşmesi Örneği, ICC Seçici Dağıtım Sözleşmesi Örneği, ICC Geçici Aracılık Sözleşmesi Örneği, ICC Örnek Sözleşmesi Kısa Versiyonu (Uluslararası Ticari Temsilcilik ve Uluslararası Dağıtım Sözleşmesi), ICC Birleşme ve Devralma Sözleşme Örneği ve ICC Gizlilik Sözleşmesi Örneğinin hazırlanması sürecine düzenli olarak katılmakta ve bu süreçlerde önemli roller üstlenmektedir.

Müvekkillerimize çoğunlukla çeşitli sözleşme koşullarının ve ruhsatlandırma hükümlerinin uygulanmasıyla ilişkili olarak danışmanlık sunmakta ve ticari sözleşmelerinin ifasını etkileyen çok çeşitli yerel ve uluslararası düzenlemeler ve yasalarla ilgili olarak destek sağlamaktayız. Bir sınırlama getirmeksizin madencilik, cam, kimyasallar, enerji, gıda ve içecek, liman yönetimi, turizm, havacılık, tarım, tütün, akü ve inşaat gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası pazarlara daha yeni girmekte olan küçük ve orta ölçekli şirketlerden, karmaşık sözleşme konuları olan Fortune 500 şirketlerine kadar pek çok farklı kesimden müvekkillerimiz bulunmaktadır.

Müvekkillerimize, özel kuruluşlar veya kamu kuruluşlarıyla müzakere edilen ticari sözleşmelerinin düzenlenmesi, mevzuata uyum, muhasebeyle ilişkili şartlar ve teknik şartlarının ele alınması için ticari açıdan uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesinde yardımcı olmaktayız.

Erdem & Erdem adil olmayan pazarlama, tele-pazarlama, mobil pazarlama ve pazarlamanın daha yeni şekilleri gibi konulara ve tekelle ilişkili konulara, garanti şartlarına, satış sonrası hizmete ve tamir yükümlülüklerine, ürün sorumluluğu ve ürün geri çağırma konularına ilişkin olarak tüketici koruma ve rekabet yönetmelikleri konusunda danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.