Vergi Hukuku

Şirketlerin yatırımlarını mali mevzuat ile uyumlu ve aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayan bir yapı içerisinde gerçekleştirmelerinde vergi hukuku temel bir rol oynar. Bu nedenle Erdem & Erdem, her ticari işlemin vergisel bir sonucu olduğunu da göz önünde bulundurarak müvekkillerine, vergi hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Vergi danışmanlık hizmetleri kapsamında; muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve ticari işlemler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi, tereddüt oluşan işlemlerde özelge başvurusunda bulunulması konusunda teknik destek sağlanması, başvuru evrakının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi yer alır. Erdem & Erdem ekibi, şirketlerin hukuki ve mali yapılarını göz önüne alarak, her işlemin vergisel risk ve/veya sonucunu da değerlendirmek suretiyle birleşme ve devralma, tam ve kısmi bölünme, tür değişikliği, varlık devri gibi alternatif yeniden yapılandırma modellerinin belirlenmesi ve söz konusu modellerin uygulanması konularında vergisel ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunar.

Bunlara ek olarak, bilanço incelemesi yapmak suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında teknik iflas ve/veya borca batıklık durumlarının tespiti ile söz konusu finansal durumların bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki işlemlerin, vergisel etkilerini de göz önünde bulundurarak, tespit edilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunar.

Erdem & Erdem ayrıca, şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemelerinin başından, inceleme sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve sonuçlandırılmasına kadar müvekkillerine geniş bir kapsamda hukuki hizmet verir. Bahsi geçen hizmetlerin kapsamında; vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve destek verilmesi, inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, inceleme raporuna karşı başvurulacak yasal yolların belirlenmesi, tarhiyat öncesi/ tarhiyat sonrası uzlaşma konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve destek verilmesi, uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi yer alır.

Bunun yanı sıra, gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi ile gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin takip edilmesi de Erdem & Erdem ekibinin sunduğu hizmetler arasındadır.