Hakkımızda

Erdem & Erdem, başta uluslararası ticari işlemler, birleşme ve devralmalar, kurumsal yeniden yapılandırma, uluslararası sözleşmeler, kurumsal finans, proje finansmanı, enerji/yenilenebilir enerji, özelleştirmeler, kamu ve özel sektör ortaklıkları, özel girişim yatırımları, sermaye piyasaları, rekabet, dava takibi, icra, iflas ve tahkim olmak üzere hukukun her alanında çok geniş bir müşteri yelpazesine, ticari çözümler sunan uluslararası bir hukuk bürosudur.

Erdem & Erdem İstanbul OfisErdem & Erdem; şirketler, finansal kuruluşlar, bankalar ile kurumsal ve ferdî girişimciler başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın farklı bölge ve kültürlerinden, yerli ve yabancı müvekkillerine yatırımları konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlar. Büronun temel amacı, hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerini meslek ilkelerine uygun şekilde uygun kıdem ve deneyime sahip, konusunda uzmanlaşmış ekibiyle sağlamak ve müvekkillerine hukukî işlemleri, uyuşmazlıkları ve ticari ilişkilerinde etkin danışmanlık hizmeti sunmaktır. Müvekkillerimiz, her geçen gün uluslararası yatırımlarda bulunma fırsatları aramakta ve özel sermaye ve sıfırdan yatırım, deniz ulaşımı ve liman inşaatı/yönetimi, altyapı, enerji ve yenilenebilir enerji, madencilik ve metaller, petrokimyasallar, emlak ve inşaat, ağır sanayi, çimento, perakende, e-ticaret, telekomünikasyon, otomotiv yan sanayi ve imalat sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde uluslararası işletmeler kurmayı hedeflemektedir. Ekibimiz, müvekkillerimize Orta Doğu, Afrika, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney Amerika gibi pek çok coğrafi pazarda, karmaşık ve birden çok tarafın söz konusu olduğu işlemlerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ekip üyelerimiz iyi derecede İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Özbekçe bilmekte ve bu dillerde müzakere yürütebilmektedir.

Erdem & Erdem, son 30 yıl zarfında gerek bireysel olarak gerekse özelleştirme ve kamu-özel ortaklığı programları vasıtasıyla resmi kurumların çatısı altında varlıkları finanse etmek, yeniden yapılandırmak, inşa etmek, satın almak, satmak veya bunlara ilişkin teklif vermek arzusundaki özsermaye yatırımcılarını, yüklenicileri, sponsorları, finans kurumlarını, yerel ve global şirketleri ve bireysel girişimcileri temsilen sayısız işlem gerçekleştirmiştir.

Erdem & Erdem Hukuk PostasıErdem & Erdem, akademik mükemmeliyet ve araştırmalar konusundaki kararlı yaklaşımını sürdürmektedir. Erdem & Erdem olarak hukuk eğitiminin ve hukukun çeşitli dallarındaki mevcut gelişmelere odaklanan detaylı araştırmaların sürdürülmesine büyük önem vermekteyiz. Büromuz, herkes için eşit bir çalışma ortamı sağlamayı ve müvekkillerine en güncel hukuki ve ticari çözümleri sunmayı hedeflemektedir. Erdem&Erdem avukatları uluslararası ticaret hukuku, rekabet ve tahkim başta olmak üzere hukukun değişik alanlarında güncel sorun ve gelişmeleri yakından takip ederek, ticaret, iş ve hukuk dünyası sorunlarının tespiti, yorum ve çözümüne yönelik akademik çalışmalar gerçekleştirmekte ve çeşitli seminerlerde bu çalışmalarını paylaşmaktadır. Erdem & Erdem, düzenli olarak aylık bir e-bültenin (“Hukuk Postası”) yanı sıra ekip üyeleri tarafından hazırlanan bir dizi Türkçe ve İngilizce yayını hem kâğıt üzerinde hem de elektronik formatta yayımlamaktadır.

Kurucu ortaklarımızdan Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, ticari hukuk ve sözleşmeler dalında uzmanlaşmış bir profesör olup Türkiye ve İsviçre’deki önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır. 30 yılı aşkın akademisyenlik geçmişi bulunan Prof. Erdem, rekabet, dağıtım, tedarik ve acentelik sözleşmeleri, uluslararası birleşme ve devralmalar, uluslararası yeniden yapılandırmalar, kurumsal yönetim ve tahkim gibi çeşitli alanlarda araştırmalar gerçekleştirmiş, tahkim süreçlerinde başhakem ve taraflarca atanan hakem olarak görev yapmıştır. Kendisi Uluslararası Ticaret Odası’nın bir grup çalışma kolunda uluslararası işlemlere yönelik sözleşme örneklerinin yazılmasında aktif rol oynamıştır. Prof. Erdem ayrıca Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı ve Uluslararası Ticaret Odası Dünya Ticaret Hukuku Enstitüsü Konsey Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Erdem & Erdem’in faaliyet alanları, Kurumsal İşler Birimi ve Uyuşmazlık Çözümü Birimi olarak iki temel başlık altında toplanmaktadır.

Erdem & Erdem Kurumsal İşlerKurumsal İşler Birimi üyeleri, geniş bir yelpazede gerek işlemlere ilişkin hizmetler gerekse danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aralarında yerel ve küresel kurumların, yatırım bankalarının ve ticari bankaların, risk sermayesi destekli şirketlerin, özel sermaye şirketlerinin, kurumsal yatırımcıların ve diğer yatırım fonları ile sponsorların ve kurumsal kurul ve komitelerin bulunduğu müvekkillerimiz için yurt içi ve yurt dışında, kurumsal konularda ve tüm ilgili konularda hizmet vermekteyiz.

Uyuşmazlık Çözümü Birimi tahkim ve davalar alanlarında güçlü bir temel oluşturmaktadır. Müvekkillerimizi çoğunlukla finans, enerji, madencilik, imalat, ulaştırma, telekomünikasyon, sigorta, inşaat, altyapı ve spor gibi çok çeşitli sektörlerle ilişkili uyuşmazlıklarda temsil etmekteyiz. Batı ve Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika’da ortaya çıkan ve milyarlarca dolarlık taleplerin söz konusu olduğu ticari ve yatırım anlaşmalarıyla ilişkili uyuşmazlıklarda baş yasal temsilci veya hakem sıfatıyla hareket etmekteyiz. Müvekkillerimiz için birden çok yargı çevresinin söz konusu olduğu davaları koordine etmiş, özellikle varlıkların mutlak risk altında olduğu durumlarda aciz hallerini çözümlemiş bir büro olarak bu alanda uzun yıllar deneyim elde etmiş bulunmaktayız.