Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Erdem & Erdem, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin tüm süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunar. Bu süreçler şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içerir. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşme ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler yürütülür.

Ekibimiz şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin temsil görevleri ve sorumlulukları, yönetim kurulu yapıları, yönetim ve özsermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca mevzuata uyum konusunda ve sermaye şirketleri ile birlikte, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimler için de hizmet verilir.

Ekibimiz, faaliyetin niteliği ile ticari ve hukuki riskleri göz önünde bulundurarak müvekkillerimize, günlük faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü hukuki konuda danışmanlık sunar. Sunulan hizmetler arasında standart sözleşme örneklerinin gözden geçirilmesinden, ürün geliştirme, üretim, pazarlama sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, dış tedarik sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmeleri gibi karmaşık ticari düzenlemelerin yazılması ve müzakeresi gibi pek çok konu yer alır. Ayrıca ekibimiz iş ve danışmanlık sözleşmelerini yapılandırır ve müvekkillerimize iş ve istihdamla ilişkili talep ve uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti de sunar.

Erdem & Erdem’in kurumsal danışmanlık faaliyetleri kuruluşlara, kurullara, komitelere ve bireysel olarak yönetim kurulu üyelerine, yedieminlere ve icra başkanlarına kurumsal yönetim ve stratejiyle alakalı çeşitli konularda hukuk hizmetleri sunulmasını içerir. Genellikle üçüncü tarafların veya devletin gündeme getirdiği sorunlara ilişkin gerçekleştirilen yönetim denetimlerinin veya kurum içi soruşturmaların yürütülmesi aşamasında da düzenli aralıklarla kurul ve yöneticilere destek olur.

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Tuna Çolgar Tuna Çolgar Ortak
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Canan Doksat Canan Doksat Yönetici Avukat ve Vergi Lideri
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Kıdemli Avukat
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Kıdemli Avukat
Ece Özsü Ece Özsü Avukat
Helin Akbulut Helin Akbulut Avukat
İdil Uz İdil Uz Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.