Tahkim

Tahkim

Erdem & Erdem tahkim alanında Global Arbitration Review tarafından 2016 yılından beri dünyanın en iyi 100 hukuk bürosu arasında gösterilmektedir. Tahkim ekibimiz, ulusal ve uluslararası tahkim kurumları ile ad hoc hakem mahkemeleri nezdinde yürütülen pek çok davada yerli ve yabancı müvekkillerini temsil eder. Uluslararası tahkim ekibimiz, İngilizce ve Fransızca dilinde ve diğer dillerde yürütülen tahkim davalarını gerek içtihat hukuku gerekse medeni hukuk kapsamındaki her önemli tahkim sisteminin kurallarına uygun şekilde ele alır. Alternatif uyuşmazlık çözümü alanında faaliyet gösteren avukatlarımız enerji, madencilik, üretim, ulaştırma, telekomünikasyon, inşaat, finans, imalat ve spor gibi çok çeşitli sektörlerdeki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesini sağlar. Ayrıca Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da ortaya çıkan, milyar dolarlık taleplerin söz konusu olduğu ticari ve yatırım anlaşmalarıyla ilişkili tahkim davalarında hakemlik görevini üstlenirler.

Ekibimiz, uluslararası tahkim süreçlerini yürüten uluslararası kuruluşlarla (ICC, UNCITRAL, SRIA, TRAC, İsviçre Tahkim Kuralları) çalışma konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir ve gerek ticari gerekse devlet ve yatırımcı arasındaki tahkim davalarında mahkeme başkanı veya münhasır ve tarafların atadığı hakem olarak görev yapar.

Uyuşmazlık çözümü sözleşmeleri kaleme almak ve uluslararası ticaret ve yatırım anlaşmaları uyarınca var olan koruma mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmak için gereken işlemleri gerçekleştirmek suretiyle ve özellikle proje finansmanı ve enerji işlemleri, ortak girişimler, teknoloji transferleri ve kurumsal finansmanlar alanındaki potansiyel uyuşmazlıkları planlayarak ve yöneterek müvekkillerimizin yurtdışında yapacağı işlemler ve yatırımlarla ilişkili riskleri yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Ticari uyuşmazlıklarla devlet ve yatırımcı arasındaki ilişkili uyuşmazlıkların çözümünde, karmaşık delillerin toplanması, uygulanacak hukuk ve prosedürlerin analiz edilmesi ve alternatif stratejilerin geliştirilmesinde sahip olduğumuz deneyimden yararlanmaktayız.

Diğer taraftan, Erdem & Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Türkiye ve dünya çapında bilinen bir tahkim hakemidir. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkimi, İsviçre Tahkimi, Moskova Tahkimi, Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Tahkimi, Tahran Tahkimi ve ad hoc tahkiminin de içinde bulunduğu farklı kurallar çerçevesinde birçok uluslararası ve ulusal tahkimde başkanlık, tek hakemlik ve taraf hakemliği yapmış ve bu alanda öne çıkmıştır. Kendisi aynı zamanda ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı; ICC Tahkim Komisyonu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, ICC Enstitü Konseyi, ICC Türk Milli Komitesi Tahkim Konseyi, İstanbul Tahkim Merkezi ve Suisse de l’Arbitrage üyesidir.

Ekibimiz merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki olağan davalarda ve temyiz davalarında taraf avukatı olarak müvekkillere yardımcı olmaktadır. Ayrıca yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizinde de pek çok yerli ve yabancı müvekkili temsil eder.


Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Önde gelen bir GSM şirketi ile Türk devlet kurumları arasındaki imtiyaz sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlıkta eş hakem (ICC Tahkimi)
  • İranlı bir şirket ile bir Singapurlu şirket arasındaki benzen satış sözleşmesinden kaynaklanan bir anlaşmazlıkta hakemlik (ICC Tahkimi)
  • Davalı bir Türk futbol kulübünün eski teknik direktörü ve yardımcı antrenör ekibi tarafından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde başlatılan tahkim yargılamasında davalı vekili
  • İsviçre Tahkim Kuralları uyarınca görülen tahkimde bir Türk ve bir Rus petrol şirketi arasında 260.000.000 ABD Dolarını aşan bir bedel karşılığında hisse satın alma sözleşmesine ilişkin bir anlaşmazlıkta davalı vekili (ASA)
  • Bir Türk ve bir Amerikan şirketi arasındaki petrol ürünlerinin satışına ilişkin kararın Türkiye'de icrasına ilişkin bir anlaşmazlıkta davacı vekili (Amerikan Tahkim Derneği)
  • Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca bir İranlı ve bir Türk şirketi arasındaki hisse devrine ilişkin bir anlaşmazlıkta yardımcı hakem (Tahran Tahkimi)


Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Mehveş Erdem Mehveş Erdem Avukat
Ece Özsü Ece Özsü Avukat
Ceren Eke Ceren Eke Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.