Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Şirketlerin yatırımlarını mali mevzuat ile uyumlu ve aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayan bir yapı içerisinde gerçekleştirmelerinde vergi hukuku temel bir rol oynar. Bu nedenle Erdem & Erdem, her ticari işlemin vergisel bir sonucu olduğunu da göz önünde bulundurarak müvekkillerine, vergi hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Erdem & Erdem vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında; sahip olduğu vergi hukuku uzmanlığını birleşme ve devralmalar, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, gayrimenkul ve inşaat, şirketler hukuku ve genel kurumsal danışmanlık ve uluslararası ticari işlemler alanlarındaki engin bilgi birikimi ile birleştirerek; ticari işlemler nedeniyle oluşabilecek vergi riskleri hususunda danışmanlık yapmaktadır.

Vergi hukukunda uzman avukatlarımız, şirketlerin hukuki ve mali yapılarını göz önüne alarak, her işlemin vergisel risk ve/veya sonucunu da değerlendirmek suretiyle birleşme ve devralma, tam ve kısmi bölünme, tür değişikliği, varlık devri gibi alternatif yeniden yapılandırma modellerinin belirlenmesi ve söz konusu modellerin uygulanması konularında vergisel ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunar. Vergi mükelleflerine olası vergi ihtilafı konuları hakkında tavsiyelerde bulunmak mevcut mali gelişmeleri takip etmek; ticari işlemlerle ilişkilendirilebilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi de vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamındadır.

Bunlara ek olarak vergi ekibimiz, bilanço incelemesi yapmak suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında teknik iflas ve/veya borca batıklık durumlarının tespiti ile söz konusu finansal durumların bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki işlemlerin, vergisel etkilerini de göz önünde bulundurarak, tespit edilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunar.

Vergi ve Gümrük Dava Hizmetleri

Erdem & Erdem müvekkillerini özellikle şirketler hukuku, vergi hukuku, idare hukuku, iş hukuku, denizcilik hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukuku açısından ticaret hukuku gibi hemen hemen her büyük uygulama alanında temsil eder. Erdem & Erdem’in davalar ve uyuşmazlık çözümü ekibi, dünyanın önde gelen araştırma şirketi Legal 500 tarafından en üst kategoride kabul edilmektedir. Vergi ihtilafı konuları, Erdem & Erdem’in kapsamlı dava deneyiminde önemli bir role sahiptir.

Erdem & Erdem ayrıca, şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemelerinin başından, inceleme sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve sonuçlandırılmasına kadar müvekkillerine geniş bir kapsamda hukuki hizmet verir. Bahsi geçen hizmetlerin kapsamında; vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve destek verilmesi, inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, inceleme raporuna karşı başvurulacak yasal yolların belirlenmesi, tarhiyat öncesi/ tarhiyat sonrası uzlaşma konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve destek verilmesi, uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi yer alır.

Ayrıca, gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi ile gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin takip edilmesi de Erdem & Erdem ekibinin sunduğu hizmetler arasındadır.

Avukatlarımız

Canan Doksat Canan Doksat Yönetici Avukat ve Vergi Lideri

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.