10. Küresel Banka Teminatları Konferansı

ICC Avusturya tarafından düzenlenen 10. Küresel Banka Teminatları Konferansı, 8-9 Haziran 2015 tarihinde Viyana’da gerçekleştirildi. Konferansa dünyanın 50 farklı yargı sistemini temsil eden uzmanlar katıldı. Konferansta, uzmanların günlük iş hayatında banka teminatı kullanılan işlemlere ilişkin, uygulamaya yönelik karşılaştıkları zorluklar ve sorunlara değinilerek, çözümler arandı.

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Kürsüsü, Emekli Profesörü, Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, konferansta “Türk Hukukunda Banka Teminat Mektupları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem, sunumunda Türk hukukunda teminat mektuplarının hukuki dayanakları, garantörün garanti sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri ve lehtar ve kontrgarantiye karşı rücu hakkı hususlarını inceledi.