10. Rekabet Hukuku Sertifika Programı

10'uncu Rekabet Hukuku Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 10 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rekabet hukuku ile ilgilenen avukat, stajyer, öğrenci ve rekabet hukuku kurallarıyla muhatap olan profesyonellerin katıldığı, 16 modülden oluşan programda, Erdem & Erdem’de Ortak & Rekabet ve Uyum Lideri Av. Mert Karamustafaoğlu, “Düzenlenen Piyasalarda Rekabet: Telekom ve Enerji Örneği” başlıklı modülü sundu.

Sunumunda, Av. Mert Karamustafaoğlu, telekomünikasyon ve enerji piyasaları özelinde, bazı piyasaların neden özel olarak düzenlendiği, rekabet hukukunun bu piyasalarda hangi otorite tarafından nasıl uygulanması gerektiği ve bu piyasalara özel rekabet kurallarının neler olduğunu ele aldı. Ayrıca bu kapsamda Facebook kararı ve yeni ihlal tiplerini de inceledi.