3. ISTAC & TRAC Ortak Konferansı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) tarafından düzenlenen 3. ISTAC ve TRAC Ortak Konferansı, 1 Şubat 2018'de İstanbul'da Derains & Gharavi Hukuk Bürosu işbirliği ile gerçekleştirildi. Yarım gün süren konferansa hukukçular, kurum içi danışmanlar, iş adamları ve akademisyenler katıldı.

Konferansta, Erdem & Erdem'in Kurucu ve Kıdemli Ortağı ve Galatasaray Üniversitesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Türkiye'de iş ve tahkim fırsatları üzerine bir konuşma yaptı.