5. Türkiye Yatırım Forumu, Londra

EEL Events tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye Yatırım Forumu (5th Invest in Turkey Forum), 28 Nisan 2017'de Londra'da gerçekleşti. Forum, hükümet politikaları ve bu politikaların enerji ve altyapı finansmanı üzerindeki etkileri, 2017-2018 yılları arasındaki boru hattı enerji projeleri, Kamu Özel İşbirliği ile planlanan hastaneler, karayolları, köprüler, hava limanları ve tüneller üzerinde yoğunlaştı. Ek olarak, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yenilenebilir enerji alanındaki endişeleri ve yatırım fırsatları ele alındı.

Foruma Erdem & Erdem ortaklarından Gaye Spolitis ve Ali Sami Er katıldı. Gaye Spolitis, Türkiye'ye yatırım konusundaki genel tutumla ilgili oturumda konuşmacı olarak yer aldı ve "Neden Türkiye'de altyapı alanında yatırım yapılmalı?" konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Oturumda, Türkiye'ye yönelik mevcut beklentiler ve yabancı yatırımcıların perspektifi incelendi. Ayrıca panelde, Türk projelerinin yatırımcılardan nasıl daha uzun vadeli finansman sağlayabileceği ve bankalar tarafından daha kabul edilebilir hale gelmeleri için ECA finansmanının nerede ve ne şekilde kullanılabileceği tartışıldı.

Bununla birlikte Gaye Spolitis, Kamu Özel İşbirliklerinin Türkiye'deki zorluklarıyla ilgili öğleden sonraki oturumda oturum başkanı olarak yer aldı. Bu oturumda hükümet tarafından planlanan hastaneler, otoyollar, köprüler, havaalanları, tüneller ve Kamu- Özel İşbirliği yatırımlarının önündeki engeller ele alındı. Ayrıca ECA, IFI ve kalkınma finans kurumlarının mevcut pazardaki altyapı geliştirmesine nasıl yardımcı olabileceği oturumun önemli gündem maddelerinden biriydi. 

Bölgedeki önemli anlaşmaları yöneten finansörler, geliştiriciler, müteahhitler, işletmeciler ve sözleşme müdürlerinin yoğun ilgi gösterdiği forum, Türkiye'deki enerji fırsatlarının değerlendirilmesi ile sona erdi.