7. Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve 1. Doğalgaz Fuarı (INGAS 2017)

7. Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve 1. Doğalgaz Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 40’ı aşkın bakanlık, kuruluş, üniversite ve STK’nın destek verdiği fuara 20 ülkeden binlerce kişi katıldı.

Doğalgaz sektöründeki son gelişmelerin değerlendirilip yeni iş pazarlarının masaya yatırıldığı kongrede; uluslararası platformda doğalgaz jeopolitiği ve arz güvenliği, doğalgaz sektöründe risk ve fırsat yönetimi, doğalgaz piyasasında hukuki düzenlemeler, iklim ve çevre, doğalgaz sektöründe finans ve finans kaynaklarına erişim, doğalgaz işletmeciliği, yeni yaklaşım ve teknolojiler, inovasyon ve Ar-Ge gibi pek çok konu ele alındı.

Kongrede Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mert Karamustafaoğlu, “Doğalgaz Piyasasında Değişimin Ayak Sesleri” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

“Öngörülebilir Piyasa Kavramı Perspektifinden Doğalgaz Piyasasında Rekabet” başlıklı sunumunda Mert Karamustafaoğlu; doğalgaz piyasasında muhtemel değişimlerin en önemli ayağının rekabetçi, güçlü, likit ve öngörülebilir bir piyasa düzeninin sağlanması olduğunu ifade etti. Bu kapsamda doğalgaz piyasasında daha rekabetçi bir piyasa düzenine geçişin katılımcılar açısından fırsatlar kadar riskler de içerdiğini; dolayısıyla öngörülebilir, serbest ve güçlü bir doğalgaz piyasasına adapte olabilmenin adeta “oyunun altın kuralı” niteliğinde olduğunu vurgulayan Mert Karamustafaoğlu, gelecek döneme ilişkin öngörülerde bulundu. Doğalgaz piyasasındaki aktörlerin yaşadıkları sıkıntıların yeni iş modelleri çerçevesinde aşılabileceğini ifade ederek, birlikte ürün sunumunun bu anlamda özellikle AB ülkelerinde ön plana çıkan bir iş modeli olduğunu vurguladı.