9. Rekabet Hukuku Sertifika Programı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı’nın 9’uncusu İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rekabet hukuku ile ilgilenen avukat, stajyer, öğrenci ve rekabet hukuku kurallarıyla muhatap olan profesyonellerin katıldığı, üçer saatlik 16 modülden oluşan programda, Erdem & Erdem’de Ortak & Rakabet ve Uyum Lideri Av. Mert Karamustafaoğlu, “Düzenlenen Piyasalarda Rekabet: Telekom ve Enerji Örneği” başlıklı modülü sundu.

Sunumunda, Av. Mert Karamustafaoğlu, telekomünikasyon ve enerji piyasaları özelinde, bazı piyasaların neden özel olarak düzenlendiği, rekabet hukukunun bu piyasalarda hangi otorite tarafından nasıl uygulanması gerektiği ve bu piyasalara özel rekabet kurallarının neler olduğunu ele aldı. Ayrıca bu kapsamda Facebook kararı ve yeni ihlal tiplerini de inceledi.