Alper Uzun Ortak Olarak Atandı

Alper Uzun’un 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Ortak olarak atandığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyarız.

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Uzun, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. “Türk Hukukunda İş Ortaklıkları ve Vergilendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi, kitap olarak yayımlandı.

Sektörün önde gelen hukuk bürolarında deneyimleri bulunan Alper Uzun 2009 yılında Erdem & Erdem ekibine katıldı. Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Kıdemli Avukat ve Yönetici Avukat pozisyonlarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ardından Ortak olarak atanan Uzun, yerli ve yabancı müvekkillerine, her türlü hukuki ihtilaflarında, gündelik sorunlar ve uyuşmazlık işlerinde temsil ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Alper Uzun ağırlıklı olarak uyuşmazlıklar ve davalar ile ilgili danışmanlık verilmesi, risklerin belirlenmesi, yargılama öncesi ile yargılama süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra, icra ve iflas hukuku kapsamında takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iflas ertelemesi süreçleri ile iflas sonrası tasfiye süreçlerinin, iflas idaresi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, vergi hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümü, idare ile süreçlerin yürütülmesi, iş ve projelerin vergisel açıdan değerlendirilmesi konularında çalışır.

Gayrimenkul ve imar hukukundan kaynaklanan hukuki işlemler ile durum değerlendirmesi, işveren ile işçi ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve süreçlerin yönetilmesi, özelleştirme, satın alma, birleşme ve devralma vb. projelerde hukuki inceleme ve raporlama yapılması, uyuşmazlıklar ile ilgili risklerin belirlenmesinde aktif olarak yer alır.

Ayrıca spor hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, sporcuların ve spor kulüplerinin temsili, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde de hizmet sunar.

Ek olarak Alper Uzun, T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabulucular Sicili’ne kayıtlı resmi Arabulucu olarak, arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

Alper Uzun’un Erdem & Erdem’in Uyuşmazlık Çözümü Birimi’ndeki başarılarının süreceğine inanıyor ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.