Av. Arb. Alper Uzun’un Türk Hukukunda İş Ortaklıkları ve Vergilendirilmesi Kitabı Yayınlandı

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Yönetici Avukat olarak görev yapan Av. Arb. Alper Uzun’un “Türk Hukukunda İş Ortaklıkları ve Vergilendirilmesi” isimli kitabı On İki Levha Yayıncılık’tan yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında savunduğu tez çalışmasını kitaplaştıran Av. Arb. Alper Uzun, bu çalışmasında iş ortaklıklarının Türk Hukukundaki yeri, özellikleri, hukuki yapısı ve tercih edilme sebeplerini incelemekte; iş ortaklıklarının hukukumuzdaki özel konumunu dikkate alarak vergisel yükümlülüklerini ve kazançlarının vergilendirilmesini ele almaktadır. Bununla birlikte kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesinin avantajlarına ve dezavantajlarına ve uygulamada karşılaşılan sorunlara da kitapta yer verilmiştir.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.