Avrupa Tahkim Mahkemesi, Avrupa Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, XIV. Med-Mid Uluslararası Yıllık Konferansı

Avrupa Tahkim Mahkemesi, Avrupa Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve Avrupa, Akdeniz ve Orta Doğu Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Okulu tarafından hazırlanan XIV. Med-Mid Uluslararası Yıllık Konferansı, 26 Ekim tarihinde Zoom Toplantısı üzerinden gerçekleşti. Konferans, uluslararası tahkimde ispat yüküne odaklandı.

Kurucumuz ve Kıdemli Ortak Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Kıta Avrupası hukuk sistemi perspektifinden belge ibrazının yanı sıra isteğe bağlı belge ibrazının etkileri, zorunlu belge ibrazı (discovery) ve sınırları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Erdem, sunumunda, uluslararası tahkime uygulanan usulü ve Türkiye, İsviçre, Fransa ve Almanya olmak üzere farklı Kıta Avrupası yargı sistemleri arasında karşılaştırmalı bir yaklaşım ile tahkim usulünü belirleyen geçerli mevzuatı açıkladı. Ayrıca, tahkim mahkemesinin yetkilerinin sınırları ve mahkemelerin belge ibrazına ilişkin tahkime nasıl yardımcı olduğu ve uymama durumunda ortaya çıkan sonuçlara ilişkin soruları ele aldı.

Prof. Erdem’in sunumu, Avrupa Tahkim Mahkemesi tarafından hazırlanan Med-Mid Tahkim ve Arabuluculuk Raporu’nda önümüzdeki aylarda yayımlanacak.