Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Erdem&Erdem danışmanlarından Doç. Dr. H. Murat Develioğlu’nun Prof. Dr. Pierre Tercier ve Prof. Dr. Pascal Pichonnaz ile birlikte kaleme aldığı “Borçlar Hukuku Genel Hükümler” isimli kitabı, On İki Levha Yayıncılık’tan yayınlandı. (http://www.onikilevha.com/yayin_detay.php?yayinid=715).

“Borçlar Hukuku Genel Hükümler” , Prof. Dr. Pierre Tercier ve Prof. Dr. Pascal Pichonnaz tarafından yazılmış olan "Le Droit des Obligations" başlıklı kitabın 5. baskısıdır. Doç. Dr. H. Murat Develioğlu bu kitabı Türk Borçlar Hukuku’nu dikkate alarak uyarladı ve okurların Türk ve İsviçre Hukuku’nda yer alan farklı düzenlemeler çerçevesinde karşılaştırma yapabilmelerine imkan tanımak amacıyla, İsviçre Hukuku’ndaki kurallara da yer vererek içeriği genişletti.

Prof. Tercier ve Prof. Pichonnaz’ın Önsöz’de belirttikleri gibi, 1923 yılında İsviçre Medeni Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanunu'nun resmen kabul edilmesiyle, Türk Medeni Hukuku ile İsviçre Medeni Hukuku arasında yoğun ve uzun soluklu bir bağ kuruldu. Her iki hukuk sistemi günümüze kadar aralarındaki bağı yitirmeksizin, birbirine paralel bir gelişim gösterdi. Bu bağ, halen gerek öğreti, gerek içtihatlar açısından varlığını sürdürmektedir. Bunun doğal sonucu olarak her iki ülkenin hukukçuları arasındaki iletişim geçmişten günümüze gelişerek devam etmektedir. “Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler” iki ülke hukukçuları arasında kurulan bu akademik bağın değerli bir ortak ürünüdür.