Doç. Dr. H. Murat Develioğlu’nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kitabı Yayınlandı

Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu danışmanlarından Doç. Dr. H. Murat Develioğlu’nun “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukukuisimli kitabı yayınlandı.

Doç Dr. H. Murat Develioğlu; bu kitabında, Türk Hukuku'ndaki düzenlemelerden ziyade, 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 tarihli Gerçek Kişilerin Kişisel Verilerin İşlenmesine Karşı Korunmasına ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin ve 95/46/EC sayılı AB Yönergesini Yürürlükten Kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzüğü'nde yer alan düzenlemeleri ele aldı.