Elektrik Dağıtım Sektörünün Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Açısından Ele Alınması

İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “Elektrik Dağıtım Sektörünün Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Açısından Ele Alınması -Karar İncelemeleri” konulu panel, 17 Mayıs 2019 Cuma günü İstanbul Barosu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Panelde; Erdem & Erdem ortaklarından ve rekabet ve uyum lideri Av. Mert Karamustafaoğlu "Rekabet Kurumu'nun Elektrik Dağıtım Sektöründeki Son Dönem Kararları Işığında İhlal Teşkil Eden Uygulamalara Kısa Bir Bakış", kıdemli avukatlarından Av. Ecem Süsoy Uygun ise "Elektrik Dağıtım Sektöründeki Kişisel Verilerin Korunması" konulu sunum yaptı.

Av. Mert Karamustafaoğlu, elektrik pazarının özelliklerine kısaca değinerek Rekabet Kurulu’nun elektrik dağıtım sektöründeki son dönem kararlarını değerlendirirken; Av. Ecem Süsoy Uygun elektrik dağıtım sektöründeki teşebbüslerin faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdi.