Enerji Davaları Sempozyumu

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün 10.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Enerji Davaları Sempozyumu 16 Mayıs’ta Ankara Point Otel’de gerçekleşti.  Türkiye’de enerji hukuku alanında serbestleşmenin başlamasıyla birlikte yaşanan yargısal gelişmelerin ilk kez masaya yatırıldığı sempozyuma yüksek yargı mensupları, sektör temsilcileri, Türkiye’de görev yapmakta olan büyükelçiliklerin ticari ve adalet ataşeleri ve enerji sektörüne yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Sempozyumda Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mert Karamustafaoğlu, “Enerji Uyuşmazlıklarında Tahkim, Rekabet Sorunları ve Sözleşmeler” konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Sunumunda Mert Karamustafaoğlu, elektrik sektörünün serbestleşmesinde Rekabet Kurumu’nun başından beri üstlendiği role ve Kurum’un sektörde yaşanan değişimlere ilişkin yaklaşımına değindi. Özellikle dağıtım sektöründe son dönemde devam eden soruşturmaların neyi işaret ettiği ve gelecekte Rekabet Kurumu’nun nasıl hareket edeceği konusunda yaşanan belirsizlikleri vurgulayan Mert Karamustafaoğlu, şirketler için rekabet hukuku anlamında yürütülebilecek hukuk politikalarının ana unsurlarına da sunumunda yer verdi.