Erdem&Erdem’in Temsil Ettiği YDA Grup, Dalaman Havalimanı Ve Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projeleri İle Bonds&Loans’da Ödül Aldı

Finans dünyasının Oscarları olarak da adlandırılan Bonds & Loans Türkiye Ödülleri’nde YDA Şirketler Grubu, Dalaman Havalimanı Projesi ile “Yılın Ulaşım Finansmanı Anlaşması” birincilik ödülü ve “Yılın Sendikasyon Kredisi” ikincilik ödülünü; Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ile de “Yılın Proje Finansmanı”, “Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması”, ve “Yılın Yapılandırılmış Finansmanı Anlaşması” kategorilerinde üçüncülük ödüllerini aldı.

Erdem&Erdem’in YDA’yı temsil ettiği her iki proje de kendi alanlarında ilkleri barındıran projeler olma özelliğini taşıyor. Dalaman Havalimanı EBRD’nin Finanse Ettiği İlk Bölgesel Havalimanı’yken, Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi Projesi olan Kayseri Şehir Hastanesi ise şehir hastaneleri arasında finansmanında anlaşma sağlanan ilk proje.

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem liderliğindeki Erdem & Erdem ekibi, Türk sağlık sektöründe ilk kamu-özel ortaklığı (Public-Private Partnership – PPP) projesi olma niteliği taşıyan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nün tasarımı, inşası ve işletilmesini (yan hizmetler) içeren yaklaşık 330 Milyon Euro’luk yatırıma ilişkin yapılandırma ve finansman projesinde YDA’ya danışmanlık hizmeti vermiştir.

Erdem & Erdem ayrıca Dalaman Uluslararası Havalimanı’nın yeni iç hatlar terminalinin inşası ve işletilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve UniCredit Avusturya Bankası tarafından sağlanacak 175 Milyon Dolarlık ortak finansman sürecinde YDA’yı temsil etti. Türkiye’de gittikçe artarak uygulanan PPP projelerinde özel sektörün proje finansmanı süreçlerinde destek veren ve destek vermeye devam eden avukatlarımızın sahip olduğu know-how ve deneyim, YDA Şirketler Grubuna sunduğumuz bu danışmanlık hizmetinin temelini oluşturmuştur.

PPP projeleri, ilk defa 3559 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 5396 sayılı Kanun ile 15 Temmuz 2005 yılında eklenen Ek 7. madde ile Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş, ardından 9 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ele alınmıştır. Kamu Özel Ortaklığı Projeleri ülkemizde yeni oluşumlar olarak gündeme gelmiş olmasıyla birlikte, büromuz PPP projeleri konusunda uzun süre çalışmış, yabancı hukuk sistemlerinde uygulamaları incelemiş ve bu alanda önemli bir birikim oluşturmuştur.

Erdem & Erdem, kurulduğu günden bu yana Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen özel enerji ve altyapı projelerinde (havaalanı ve liman operasyonları, elektrik üretimi) ön saflarda yer almış ve Türkiye’de bulunan özel altyapı yatırımlarının inşasının ilk aşamalarına katkıda bulunmuştur. Ekibimiz, sponsor, yüklenici, kredi veren, sermaye yatırımcısı ve uluslararası kuruluş sıfatıyla Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modeli yatırımların inşası ve finansmanında yerel ve global müvekkillerimizi temsil etmiştir.